Dwa doktoraty honoris causa UO dla teologów i ludzi dialogu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dwa doktoraty honoris causa UO dla teologów i ludzi dialogu

30 października Uniwersytet Opolski nada tytuły doktora honoris causa dwóm wybitnym teologom i ludziom dialogu: . prof. dr. hab. o.WACŁAWOWI HRYNIEWICZOWI oraz o. prof. dr. hab. STANISŁAWOWI CELESTYNOWI NAPIÓRKOWSKIEMU.

Uroczystość odbędzie się 30 października 2014 roku o godz. 12.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius DO, Opole, pl. Kopernika 11

 Wacław Hryniewicz OMI - od 1984 profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; współtworzył Instytut Ekumeniczny KUL(1983), w którym pełnił kolejno funkcje zastępcy kierownika (1983-1997) i dyrektora (do 2005); wieloletni kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w tymże Instytucie; konsultor Sekretariatu ds. JednościChrześcijan w Watykanie (1979-1984), członek KomisjiEpiskopatu Polski ds. Ekumenizmu (1984-1994), Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym (1980-2005); wykładał na uczelniach w Szwajcarii, Niemczech, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Belgii; w latach 1998-2000 był członkiemzespołu przygotowującego tekst ekumenicznego dokumentu "Charta Oecumenica. Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie"; należy do wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą; autor licznych publikacji z zakresu teologii paschalnej, teologii nadziei, uniwersalizmu zbawienia, teologii staroruskiej i zagadnień ekumenicznych.

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv - od 1983 profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; był kierownikiem Katedry Mariologii i kuratorem I Katedry Teologii Dogmatycznej (1978-2004) oraz współpracownikiem Instytutu Ekumenicznego KUL (2001-2002 dyrektor tego Instytutu); założyciel Fundacji im. Cyryla i Metodego; członek Wspólnej Komisji Dialogu Luterańsko-Rzymskokatolickiego na forum światowym (1976-1984), gdzie współtworzył i podpisał sześć dokumentów - uzgodnień; członek Komisji Episkopatu Polskids. Ekumenizmu (1970-1994), Komisji Dialogu Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i Polskiej Rady Ekumenicznej (1974-1994); wykładał na uczelniach w Rosji, Czechach, na Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie; należy do wielu towarzystw naukowych; autor licznych publikacji, głównie z dziedziny mariologii, ekumenizmu,metodologii teologii oraz franciszkanizmu.

 Poniżej: 

1. W golfie - prof. Wacław Hryniewicz

2. W habicie - prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski


1
2
.