Prof. M. Lenart w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. M. Lenart w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Prof. Mirosław Lenart zasiadać będzie w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki powołanej przez ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Kadencja powołanej właśnie 11-osobowej Rady rozpocznie się 3 lipca i potrwa do 3 lipca 2028 r. Jak wyjaśnia Forum Akademickiego, które poinformowało o wyborze Rady, jest to „zespół doradczy ministra, składający się z przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych. Do jej zadań należy: ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu złożonych w ramach NPRH; przedstawienie list wniosków o realizację projektu rekomendowanych do przyznania środków finansowych w ramach poszczególnych konkursów; wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków; przedstawienie sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu po ich zakończeniu; identyfikowanie potrzeb polskiej humanistyki”.

.