Projekt grantowy badaczy Instytutu Historii UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Projekt grantowy badaczy Instytutu Historii UO

Przygotowanie do druku i upowszechnienia w formule wolnego dostępu edycji źródeł poświęconych działaniom wojennym w ramach wojny o sukcesję polską z lat 1733-1735 – to cel projektu grantowego, który realizowany będzie z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez zespół badawczy z Instytutu Historii UO.
Projekt pn. „Polska wojna sukcesyjna 1733-1735. Działania wojenne - edycja źródłowa” realizowany będzie w latach 2024-2029. Został on dofinansowany kwotą 656 352 zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe konkurs 12”.

Jak wyjaśniają badacze, polska wojna sukcesyjna stanowiła element rywalizacji polityczno-militarnej mocarstw europejskich w XVIII w. i wpisuje się w szereg konfliktów sukcesyjnych charakterystycznych dla epoki: wojna o sukcesję hiszpańską, wojna o sukcesję austriacką, wojna o sukcesję bawarską. W centrum zainteresowania zespołu badawczego będą źródła narracyjne, epistolograficzne oraz prasowe przedstawiające przebieg działań zbrojnych (proweniencji polskiej, saskiej i rosyjskiej oraz wybranych państw zachodnioeuropejskich).

Zespół badawczy tworzą:
- prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski) – kierownik projektu
- prof. UO dr hab. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski)
- mgr Adam Wołoszyn (Uniwersytet Opolski)
- dr Grzegorz Glabisz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

.