Dr Tomasz Tomczak i dr Dawid Zych otrzymali stypendia Ministra Nauki

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dr Tomasz Tomczak i dr Dawid Zych otrzymali stypendia Ministra Nauki

Stypendia Ministra Nauki trafiły do dwóch wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Opolskiego. To dr inż. Dawid Zych z Wydziału Chemii i Farmacji oraz dr Tomasz Tomczak z Wydziału Prawa i Administracji.

O stypendium mogli starać się doktoranci i nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora oraz doktorzy, którzy posiadają swój stopień naukowy nie dłużej niż 7 lat, i którzy są zatrudnieni w jednostce systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę. Oczywiście kandydaci powinni posiadać znaczące osiągnięcia w swojej działalności naukowej.

Wśród laureatów znalazło się dwóch reprezentantów Uniwersytetu Opolskiego: dr inż. Dawid Zych z Instytutu Chemii Wydziału Chemii i Farmacji oraz dr Tomasz Tomczak z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji. Pierwszy z nich otrzymał stypendium w dziedzinie nauk chemicznych (nauki ścisłe i przyrodnicze), z kolei drugi w dziedzinie nauk prawnych (nauki społeczne). Obaj są wybitnymi młodymi naukowcami.

– To stypendium jest dla mnie ważnym osiągnięciem, prestiżem, uznaniem dotychczasowej pracy i motywacją do dalszego rozwoju naukowego. To również realna pomoc finansowa – podkreśla dr inż. Dawid Zych. – Docenienie moich wysiłków przez ekspertów daje mi pewność, że obrana przeze mnie droga rozwoju naukowego jest słuszna. Dzięki temu wsparciu mogę skupić się na swojej pracy, rozwijać naukę i swoje umiejętności, a także angażować w te działania innych młodych ludzi, dzieląc się z nimi swoją pasją. Mam nadzieję, że przyniesie to korzyści nie tylko mi, ale i szerszej społeczności naukowej.

– To ogromne wyróżnienie i docenienie wielu lat bardzo dużego wysiłku na rzecz polskiej nauki. Pracę na Uniwersytecie Opolskim zacząłem w październiku 2020 roku – mówi dr Tomasz Tomczak. – Od tego czasu udało się między innymi opublikować wiele artykułów naukowych, w tym w czasopismach wydawanych przez Oxford Academics. Dostałem też trzy międzynarodowe stypendia badawcze. Stypendium Ministra Nauki pokazuje, że ten wysiłek nie poszedł na marne i daje dodatkową energię do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszego Uniwersytetu Opolskiego i polskiej nauki.

W tegorocznej edycji do ministra wpłynęło 1708 wniosków o stypendium, z czego 228 rozpatrzono pozytywnie. Kandydatów zgłaszali głównie rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych. Stypendystami zostali młodzi naukowcy zajmujący się 53 dyscyplinami naukowymi i artystycznymi.

Najliczniejszą grupę osób docenionych przez komisję stypendialną stanowią reprezentanci nauk społecznych (51), a zaraz potem także inżynieryjno-technicznych (44) oraz ścisłych i przyrodniczych (43). Wsparcie finansowe otrzymają też osoby uprawiające nauki: humanistyczne (30), medyczne i o zdrowiu (23), rolnicze (16), weterynaryjne (4), teologiczne (1), o rodzinie (1), a także artyści (15).

Jeśli natomiast chodzi o konkretne dyscypliny naukowe, to najwięcej stypendiów przyznano reprezentantom: nauk prawnych (9), nauk chemicznych (9), nauk biologicznych (7), inżynierii mechanicznej (7) oraz sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki (7). Stypendyści będą teraz otrzymywać do 5.390 zł miesięcznie przez 3 lata.

.