Studenci mogą oceniać zajęcia z semestru letniego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studenci mogą oceniać zajęcia z semestru letniego

24 czerwca 2024 roku rozpocznie się badanie oceny zajęć dydaktycznych, które odbywały się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24. Skierowane będzie do studentów, a organizuje je Biuro Jakości Kształcenia UO. Poniżej publikujemy komunikat BJK:


Szanowni Państwo, Studenci Uniwersytetu Opolskiego,

Biuro Jakości Kształcenia zaprasza wszystkich studentów do udziału w badaniu ankietowym. Jego temat to ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Badanie dotyczyć będzie wszystkich zajęć.

Przypominamy, że ankietyzacja jest w pełni anonimowa! Po wypełnieniu kwestionariusza w systemie USOS jest on przesyłany automatycznie – jako informacja poufna – do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Jakości Kształcenia UO.

Badanie będzie prowadzone od 24 czerwca 2024 roku (godz. 00:01) do 14 lipca 2024 roku (godz. 23:59).

.