Harmonogram prac

5 czerwca 2023: powołanie Zespołu ds. aplikacji i wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Opolskim, Zespół ds. HRS4R (Zarządzenie Rektora Nr 44/2023).

28 czerwca 2023: podpisanie przez Rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka deklaracji poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Czerwiec 2023: przesłanie do Komisji Europejskiej deklaracji poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

4 lipca 2023: oficjalna odpowiedź z Komisji Europejskiej o akceptacji przesłanej deklaracji poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i tym samym rozpoczęcie okresu 12-stu miesięcy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o Wyróżnienie HRS4R.

Lipiec 2023: umieszczenie Uniwersytetu Opolskiego na liście instytucji, które wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement.

Lipiec 2023: spotkanie Zespołu roboczego ds. aplikacji i wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Opolskim (Zespół roboczy ds. HRS4R):

 • wybór przewodniczącego Zespołu roboczego,

 • omówienie wytycznych aplikacyjnych,

 • opracowanie harmonogramu prac Zespołu roboczego,

 • rozpoczęcie prac nad narzędziem badawczym (ankieta wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego).

Lipiec-wrzesień 2023: przygotowanie badania wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego:

 • przegląd raportów krajowych uczelni wyższych, które uzyskały Wyróżnienie HRS4R,

 • przygotowanie narzędzia badawczego,

 • konsultacje narzędzia badawczego w Zespole ds. HRS4R oraz powołanych ekspertów (przesyłanie uwag do Zespołu roboczego),

 • badanie pilotażowe wśród wytypowanych jednostek badania,

 • finalizacja prac nad narzędziem badawczym,

 • akcja informacyjna w Uniwersytecie Opolskim odnośnie Wyróżnienia HRS4R i prowadzonego badania.

Wrzesień 2023: utworzenie na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego dedykowanej zakładki o Strategii HRS4R,:

 • umieszczenie informacji dotyczących przebiegu procesu aplikacyjnego,

 • bieżąca aktualizacja informacji, dostępna dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Opolskiego.

Październik-listopad 2023: kampania informacyjna dotycząca strategii HRS4R wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego:

 • informacja mailowa do wszystkich nauczycieli akademickich UO,

 • banery informacyjne,

 • dyrektorzy Instytutów naukowych (członkowie Zespołu ds. HRS4R) informują nauczycieli akademickich na poziomie swoich jednostek.

Październik-listopad 2023: realizacja badania ankietowego wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego.

Październik 2023: spotkanie Zespołu roboczego ds. przygotowania Strategii HRS4R:

 • przegląd dokumentacji aplikacyjnej,

 • opracowanie harmonogramu prac,

 • podział zadań i wyznaczenie grup roboczych.

9 listopada 2023: informacja przekazana przez Rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka podczas posiedzenia Senatu o rozpoczęciu starań Uniwersytetu Opolskiego o uzyskanie Wyróżnienia HRS4R i rozpoczęciu badania ankietowego wśród nauczycieli akademickich.

Grudzień 2023-luty 2024: analiza wyników badań wśród pracowników akademickich.

Marzec 2024: spotkanie Zespołu roboczego: sprawozdanie z dotychczasowych prac.

Kwiecień-maj 2024: prace nad Strategią HRS4R UO: Analiza Luk (GAP Analysis), Lista kontrolna OTM-R (OTM-R checklist) Plan Działań (Action Plan).

Maj 2024: Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Rektor-elekt prof. dr hab. Jacek Lipok akceptują Raport z badań wśród nauczycieli akademickich. Publikacja Raportu na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego oraz poinformowanie nauczycieli akademickich o udostępnieniu Raportu z badań.

23 maja 2024: podsumowanie prac nad opracowaniem Strategii HRS4R UO przez z-cę przewodniczego Zespołu dr hab. Dominikę Malchar-Michalską, prof. UO podczas posiedzenia Senatu: informacja o opublikowaniu Raportu z badań oraz opracowaniu: Analizy Luk (GAP Analysis), Listy kontrolnej OTM-R (OTM-R checklist) Planu Działań (Action Plan). Dyskusja.

6 czerwca 2024: spotkanie podsumowujące Zespołu ds. aplikacji i wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych:

 • prezentacja Raportu z badań wśród nauczycieli akademickich,

 • prezentacja Strategii HRS4R UO: Analiza Luk (GAP Analysis), Lista kontrolna OTM-R (OTM-R checklist) Plan Działań (Action Plan),

 • dyskusja,

 • rekomendacje Zespołu.

Czerwiec 2024: akceptacja przez Rektora prof. dr hab. Marka Masnyka Strategii HRS4R UO: Analizy Luk (GAP Analysis), Listy kontrolnej OTM-R (OTM-R checklist) Planu Działań (Action Plan).

____________

Spotkanie Zespołu koordynującego pracami nad Strategią HRS4R UO – data 9 maja 2024 r.

  

Na zdjęciach: dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO, dr Małgorzata Mitrus, dr Laura Płatkowaska-Prokopczyk, mgr Agnieszka Piestrak.

.