Nagrody Rektora wręczone! Otrzymali je studenci i doktoranci

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagrody Rektora wręczone! Otrzymali je studenci i doktoranci

Działacze społeczni, aktywiści i organizatorzy, którzy przez cały rok akademicki pracowali na rzecz Uniwersytetu Opolskiego, odebrali Nagrody Rektora. Wręczyli je rektor prof. dr hab. Marek Masnyk i prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO. Uroczystość odbyła się 4 lipca 2024 roku w Sali Senatu Collegium Maius.

Nagrody Rektora trafiły do 11 doktorantek i doktorantów oraz 30 studentek i studentów. W pierwszej z tych grup otrzymali je: Jerzy Pogrzeba, Michał Petka, Joanna Zaziąbło, Anna Kafka, Katarzyna Preuhs, Robert Radziej, Monika Mielnik-Kurek, Patricia Różańska-Ungur, Marlena Kardela, Pamela Podchorodecka i Katarzyna Halikowska-Tarasek.

Z kolei na liście nagrodzonych studentów i studentek znaleźli się: Franciszek Posacki, Mateusz Waliduda, Adam Kita, Mikołaj Jabłczyński, Stefani Koprek, Matylda Chudzik, Zuzanna Wiśniewska, Oliwia Doszczak, Iwona Turkowska, Anna Szyja, Julia Cal, Paweł Lepich, Henryk Szuliński, Aleksandra Krupop, Filip Złośnik, Bartłomiej Lepczyński, Agnieszka Dudek, Marta Wacławczyk, Karolina Czabanowska, Patrycja Śmigielska, Alicja Bulak, Kacper Kozdraś, Lidia Stefanek, Aleksandra Stawiarska, Roksana Januszewska, Marcel Spodymek, Wiktoria Kramczyńska, Paulina Musiał, Daniel Czyż i Mikołaj Chajewski.

Każdy, kto przyszedł na uroczystość, był wyczytywany, po czym rektor oraz prorektor ds. kształcenia i studentów wręczali mu dyplom, gratulując i pozując do wspólnego zdjęcia. Nagroda nie ogranicza się jednak do samego dyplomu. To również jednorazowa gratyfikacja finansowa, która w zależności od osiągniętego progu wynosi od 700 do 2100 zł. Spotkanie w Sali Senatu było jednocześnie okazją do podsumowania działań docenionych osób i osobistego podziękowania im przez władze uczelni.

– Dziękujemy dziś nie za wyniki kształcenia akademickiego, ale za umiejętność zdobywania miękkich kompetencji, które nagrodzeni przenosili na aktywność między innymi Samorządu Studenckiego UO i Samorządu Doktorantów UO – mówił prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor UO. – Wszystkie kompetencje, które Państwo zdobywają, przekładając je na dobro innych, są wartością dodaną przydatną również po studiach. Czas spędzony na uniwersytecie i w mieście akademickim wpływają później na całe życie.

– Bardzo dziękuję za wydarzenia, które odbywały się na terenie kampusu i całego Uniwersytetu Opolskiego. Ubarwiały otaczającą nas rzeczywistość i były formą promocji działań naszej uczelni – podkreślała prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO. – Nagrodzone dziś osoby wlewały świeżość i młodą krew również w nasze działania. Dyplomy, które im wręczyliśmy, to pisemne uzewnętrznienie naszej wdzięczności. Życzymy, żeby akademicka rzeczywistość była taka, jaką sobie Państwo wymarzycie, a jeśli opuszczacie nasze mury, to aby taka była wasza codzienność.

Zdecydowana większość tegorocznych laureatów Nagrody Rektora to działacze Samorządu Studenckiego UO i Samorządu Doktorantów UO. Głos zabrali zatem ustępujący przewodniczący obu organizacji – Franciszek Posacki, który w ostatniej kadencji kierował SSUO oraz Jerzy Pogrzeba, który stał za sterami SDUO. Oni również podsumowali ostatnie działania osób, z którymi współpracowali, a także podziękowali im oraz władzom uczelni. Obaj też odnieśli się do słów rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka i sami odebrali nagrody.

– Tyle aktywności, tyle inicjatyw, byliście wszędzie tam, gdzie potrzebowali was studenci i studentki, koledzy i koleżanki. Jeśli nasze zeszłoroczne działania były imponujące, to tegoroczne były niezwykle imponujące – ocenił Franciszek Posacki, ustępujący przewodniczący SSUO. – Jesteśmy bardzo aktywną organizacją studencką. Tego wszystkiego nie robi jeden człowiek, tylko szeroka grupa osób, którym zależy na czymś więcej niż tylko uzyskaniu dyplomu absolwenta. Jak napisał Tadeusz Kotarbiński i czym często posiłkuje się pan rektor: „Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem, zostaw po sobie ślad”. Mam nadzieję, że taki ślad po sobie pozostawiliśmy.

– Miło patrzeć na liczne grono studentów. Nas, doktorantów, jest mniej, dlatego też nasz samorząd liczy mniej osób. Dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną współpracowali. Część zostaje w samorządzie, a część już, że tak powiem, awansowała – zaznaczył Jerzy Pogrzeba, ustępujący przewodniczący SDUO. – Samorząd ma nowy zarząd, co oznacza też nowe wyzwania. Wiemy, jak dużo czasu pochłaniają doktoraty. Również ja przywołam tu słowa pana rektora. „Pomyślność uniwersytetu niech będzie naszym najwyższym dobrem”. Tak, rozwijajmy tę uczelnię i z ambicją patrzmy na jej przyszłość.

Nagroda Rektora to przyznawana co roku jednorazowa forma gratyfikacji dedykowana działaczom społecznym, aktywistom i organizatorom z Uniwersytetu Opolskiego. Aby ją otrzymać, trzeba być studentem lub doktorantem naszej uczelni i wyróżniać się podejmowanymi na jej rzecz działaniami. W tym roku nabór wniosków odbywał się w trzecim tygodniu czerwca.

GALERIA

Nagrody Rektora 2023/2024 – lista nagrodzonych:

Studenci:

Franciszek Posacki

Mateusz Waliduda

Adam Kita

Mikołaj Jabłczyński

Stefani Koprek

Matylda Chudzik

Zuzanna Wiśniewska

Oliwia Doszczak

Iwona Turkowska

Anna Szyja

Julia Cal

Paweł Lepich

Henryk Szuliński

Aleksandra Krupop

Filip Złośnik

Bartłomiej Lepczyński

Agnieszka Dudek

Marta Wacławczyk

Karolina Czabanowska

Patrycja Śmigielska

Alicja Bulak

Kacper Kozdraś

Lidia Stefanek

Aleksandra Stawiarska

Roksana Januszewska

Marcel Spodymek

Wiktoria Kramczyńska

Paulina Musiał

Daniel Czyż

Mikołaj Chajewski

Doktoranci:

Jerzy Pogrzeba

Michał Petka

Joanna Zaziąbło

Anna Kafka

Katarzyna Preuhs

Robert Radziej

Monika Mielnik-Kurek

Patricia Różańska-Ungur

Marlena Kardela

Pamela Podchorodecka

Katarzyna Halikowska-Tarasek

.