Umowy i porozumienia

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowy i porozumienia Na zdjęciu: Władze Uniwersytetu Opolskiego i szefostwo Techbudu w chwilę po podpisaniu umowy z wykonawcą prac przy projekcie Pomologia - 9 marca 2020 r.

Umowa z ZUS z siedzibą w Warszawie – podpisana 23.09.2022 r. (umowa zawarta na pięć lat). Jej przedmiotem jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przedstawiciele: ze strony ZUS p. Grażyna Wertel – koordynator ds. komunikacji społ. i edukacji, ze strony UO dr inż. Iwona Pisz – UCTWiT.

Umowa z Politechniką Opolską - Instytut Konfucjusza, podpisana 15.12.2021 r. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie współorganizacji konferencji naukowych i seminariów, lekcji języka chińskiego, warsztatów i wydarzeń związanych z promowaniem kultury i tradycji Chin. Pełnomocnik ds. współpracy z IK – dr hab. Stankomir Nicieja, prof. UO.

Umowa z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu - podpisana 22 lipca 2021 roku.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Sali Senatu Collegium Maius. Swoje podpisy na dokumencie złożyli rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk i dyrektorka GSW Joanna Filipczyk. Odbyło się to w obecności prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz dziekana Wydziału Sztuki dr. hab. Bartosza Posackiego, prof. UO.

Umowa ws. utworzenia Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu - 10 lipca 2020 roku
Sygnowali ją dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera oraz  marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. To właśnie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pochodzi lwia część pieniędzy na stworzenie centrum.   

Umowa z TURAWA PARK Sp. z o.o. podpisana 10.06.2020 r.  (na 3 miesiące)

 Umowa o współpracy dot. Projektu zagospodarowania przestrzeni oraz produkcji Strefy Letniej na terenie CH Turawa Park.

Umowa z ING Bank Śląski S.A. – 14.07.2020 r. 

Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży dla studentów i pracowników naukowych, szkoleń produktowych i technicznych, umożliwienia zatrudnienia studentów i absolwentów, współorganizacji szkoleń, seminariów,  współudziału w projektach, nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami. Koordynatorzy współpracy ze str. UO – dr Robert Poskart (WE), ze str. ING Teresa Bęben.

Uniwersytecki projekt Pomologia – umowa z wykonawcą firmą Techbud sp. z o.o. - 9 marca 2020 r.

9 marca 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac przy realizacji projektu Pomologia, zakładającego budowę Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz przy ul. Oleskiej w Opolu.

Umowę podpisali rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz prezes firmy Techbud sp. z o.o. Dawid Woś. 

Umowa z USK Opole, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Okulistyki – 19.12.2019

 Umowa o współpracy w zakr. praktyk studenckich, staży, umożliwienia zatrudnienia absolwentów, współorganizacji wykładów, szkoleń, konferencji, współudziału w projektach. Koordynatorzy współpracy ze str. UO – prof. D. Man, ze str. USK – dr Monika Wolniewińska + List Intencyjny –deklaracja współpracy (27.11.2019).

Umowa z WFOŚ i GW – 22.10.2019

Porozumienie o współpracy w ramach tworzonego, międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego UO na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie

Umowa z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych – 19.09.2019

Współpraca z Instytutem Biologii, pracownicy i studenci (praktyki)

Umowa z LIOS CLUB OPOLE - 28.06.2019

Porozumienie o współpracy w ramach projektu „Dbamy o wzrok opolskich dzieci”.

Umowa z UNIWERSYTETEM  ŚLĄSKIM – 15.05.2019 r.

Porozumienie o współpracy przy prowadzeniu studiów – pedagogika specjalna i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 Umowa z MUZEUM WSI OPOLSKIEJ - 27.06.2018

Porozumienie o współpracy.

Umowa z Polskim Związkiem Łowieckim – 27.06.2018 r.

Umowa o współpracy w zakresie kształtowania programów studiów na kier. przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, odbywanie praktyk i staży.

Umowa z UNESCO – 6/20.02.2018

Umowa o współpracy.

Umowa z ATOS GDC Polska – 27.02.2018

Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów i pracowników, podnoszenia kwalifikacji, szkoleń, udziału w projektach itp.

BANK PKO S.A. – 10.07.2017

Umowa o współpracy dot. wydania legitymacji studenckiej z funkcją karty płatniczej dla studentów UO

 PWC (Pricewaterhousecoopers) Katowice – 6.06.2017

Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów i pracowników, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.

Porozumienie z wojewodą opolskim, starostą strzeleckim, burmistrzem Leśnicy– 28.04.2017

List intencyjny  - deklaracja poparcia i gotowości współpracy na rzecz realizacji projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” w latach 2018-2025.

Porozumienie z miastem Opole, PO, PMWSZ – 24.04.2017

Porozumienie o współpracy, realizacja krótkometrażowych filmów promujących Opole jako ośrodek akademicki.

WUP Opole – 14.03.2017, 26.03.2019

Umowa Partnerstwa Lokalnego na rzecz działań  do poszerzania wiedzy, rozwoju i doskonalenia przyszłych kadr wpływających na rozwój regionu

 Porozumienie z NUTRICIĄ – 14.02.2017

Porozumienie o współpracy, m.in. dotyczące zwiększenia dostępności usług edukacyjnych, medycznych i socjalnych.

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY – 16.01.2017

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy i edukacji.

 Porozumienie z miastem Opole - 14.11.2016

Porozumienie o współpracy dot. podnoszenia poziomu kształcenia i rozwoju kulturowego środowiska akademickiego, propagowanie kultury wśród studentów, tworzenia nowych kierunków studiów, organizacji konferencji, działań promocyjnych, finansowania projektów.

SANTANDER Bank Zachodni WBK S.A. – 20.10.2016

Umowa o współpracy.

WIK Opole – 13.10.2016

Porozumienie o współpracy badawczo-wdrożeniowej i szkoleniowej

STOWARZYSZENIA DELTA – 15.07.2016

Umowa o partnerstwie.

LZS TOR Dobrzeń Wielki – 20.06.2016

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-sportowej.

 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH Warszawa – 15.06.2016

Ramowa umowa o współpracy dot. przeprowadzenie historycznych badań naukowych w zakresie techniki, elektryki i działalności SEP

ECO - 8.06.2016 - 31.05.2017

Umowa o współpracy dotycząca siatkówki kobiet.

 BANK PKO S.A. – 25.05.2016

Umowa o współpracy dot. Badań sektora mikro i małych firm, zwłaszcza z terenu woj. Opolskiego.

 IBM Wrocław – 11.03.2016

Porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowych.

 CAPGEMINI POLSKA – 14.01.2016

Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów i pracowników, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.

 VITAL MEDIC Kluczbork – 13.11.2015-30.06.2020

Umowa nr 1 do Umowy Ramowej o współpracy z W.MFI – projekt „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu utworzenia wirtualnego symulatora zabiegów operacyjnych w neurochirurgii”.

Powiat kluczborski – 2015 r.

Porozumienie ws. udostępnienia jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego do realizacji zadań na kier. Lekarskim UO.

 WUP Opole – 28.10.2015

Porozumienie o współpracy dot. planowania karier zawodowych, informacji o rynku pracy i badań, itp.

 NOVAVIS Warszawa – 7.10.2015

Porozumienie intencyjne dot. nawiązania współpracy podczas prac badawczo-rozwojowych nad technologią magazynowania energii.

Porozumienie o współpracy w sprawie powołania inicjatywy klastrowej pod nazwą "UNI-ENERGO-PREFABUD-SYNTEZA"

27 maja 2015 r. władze Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowane przez prof.Janusza Słodczyka, prorektora ds. nauki i finansów, podpisały porozumienie o współpracy z:

  • JARUS, Company for Management and Distribution Sp. z o. o. – ul. Kluczborska 33, 46-300 Stare Olesno - reprezentowana przez Henryka JOŚKO,
  • Parkem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. – ul. Kluczborska 33, 46-300 Stare Olesno – reprezentowany przez Andrzeja GRUCĘ – Prezesa Zarządu,
  • „Fundacją EBE – Energia Edukacja Ekologia – z siedzibą: ul. Tartaczna 4, 46-375 Pludry – reprezentowaną przez Hansa-Petera Ortenburgera – Prezesa Zarządu,

Sygnatariusze niniejszego Porozumienia, zgodnie oświadczają, że wraz z podpisaniem niniejszego Porozumienia uruchamiają Inicjatywę Klastrową, która zakłada zorganizowanie i rozwój Klastra w perspektywie lat 2015-2020. Nastąpi to poprzez koordynację współpracy pomiędzy: przedsiębiorcami, uczelniami, samorządami, administracją rządową i samorządową, stowarzyszeniami branżowymi, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacji zawodowej.

Umowa o ustanowieniu Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (Bio)-Polimery - Materiały - Technologie dla Gospodarki „POLINTEGRA”

27 października prorektor UO prof. dr hab. Janusz Słodczyk podpisał w imieniu Uniwersytetu Opolskiego umowę z Centrum Polintegra (Ponadregionalne Centrum Naukowo- Przemysłowe Polimery- Materiały- Technologie dla Gospodarki)

Dzięki zaangażowaniu chemików UO pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Czai nasza Uczelnia znalazła się w składzie niezwykle silnego konsorcjum wiążącego przemysł i naukę. Idea polega na połączeniu w ramach jednego ugrupowania firm oraz instytutów badawczych /uczelnianych, branżowych i PAN-owskich.

W uroczystym podpisaniu umowy Centrum Polintegra przez 62 jednostki z szeroko rozumianego obszaru chemii wzięli miedzy innymi udział wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska oraz wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński.

Tego typu konsorcjum ma szansę na skuteczne pozyskiwanie środków z programu operacyjnego inteligentny rozwój a także Horyzontu 2020.

Umowa o współpracy z firmą Smuda Consulting Sp. z o.o.

22 lipca 2014 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmy Smuda Consulting Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. odbywania praktyk i staży przez studentów uczelni, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów, podnoszenia kwalifikacji przez studentów Uczelni poprzez dostęp do szkoleń produktowych i technicznych.
Koordynatorem umowy ze strony UO jest p.Dominika Budzan

Umowa o współpracy z firmą OPTA DATA Sp. z o.o.

3 kwietnia 2014 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmy OPTA DATA Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. odbywania praktyk i staży przez studentów uczelni, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów, organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów propagujących konkretne przedsięwzięcia i wdrożenia.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr Jarosław Bogacki (Prodziekan Wydziału Filologicznego)

Umowa o ramowa o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.


17 marca 2014 władze Uniwersytetu Opolskiego i Banku Zachodniego WBK S.A. podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym. Przedmiotem współpracy będzie m.in.:

  • Studia nad kulturą iberyjską i iberoamerykańską,
  • Globalne programy Santander,
  • Staże i praktyki w BZ WBK.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, Asystent Rektora, Rzecznik Prasowy UO.

Porozumienie o współpracy Instytutu Nauk Pedagogicznych UO z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Dnia 14.08. 2013. władze Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych popisały porozumienie w zakresie wspólnego promowania idei i misji aktywności społecznej i postaw pro obywatelskich (ze szczególnym uwzględnieniem działań kierowanych do grup wykluczonych społecznie), organizowania wspólnych działań o charakterze pomocowym i edukacyjnym, wymiany doświadczeń oraz współpracy w pozyskiwaniu krajowych i unijnych środków na cele działalności statutowej obu stron, budowania integracji społecznej i pozytywnego wizerunku grup osób będących w obszarze zainteresowań pedagogicznych (szczególnie osób z niepełnosprawnością, osób samotnych, chorych, uzależnionych, bezrobotnych i innych), rozwijania współpracy międzysektorowej oraz promowania III sektora wśród środowiska akademickiego, umożliwienia odbywania studentom Instytutu Nauk Pedagogicznych praktyk studenckich w organizacjach partnerskich Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i samym OCWIP, współpracy OCWIP z Kołami Naukowymi Studentów Pedagogiki UO w obszarze wolontariatu i projektów pedagogicznych organizowanych przez studentów oraz korzystania z ofert edukacyjnych osób związanych z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizowanych przez Instytut Nauk Pedagogicznych.

Koordynatorem porozumienia ze strony INP jest dr Ewelina J. Konieczna.

Umowa o współpracy z firmą LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

16 maja 2013 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmy LKW WALTER podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. płatnych i bezpłatnych praktyk przez studentów, studentów i pracowników, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów uczelni, organizowania wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów propagujących konkretne przedsięwzięcia, bieżącej wymiany informacji.
Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr Jarosław Bogacki (Prodziekan Wydziału Filologicznego)

Umowa o współpracy z firmą Exelmedia M.Atamańczuk i P.Gajdecka s.c.

7 marca 2013 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmą Exelmedia podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. praktyk i staży dla studentów i pracowników naukowych Uczelni, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów uczelni, organizowania wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów propagujących konkretne przedsięwzięcia, integracji i koordynacji badań naukowych z potrzebami gospodarki, bieżącej informacji w zakresie prac B+R oraz możliwości wdrożenia wyników tych prac w praktyce gospodarczej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Łukasz Borecki (Akademickie Centrum Karier)

Umowa o współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+

9 lipca 2008 władze Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskie Centrum Badań EIT + podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie działań na rzecz działalności badawczo-rozwojowej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek.


List intencyjny o współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą

9 grudnia 2008 władze Uniwersytetu Opolskiego i Opolskiej Izby Gospodarczej podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, organizowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu; naukowcami i przedsiębiorcami, organizowanie staży i praktyk zawodowych, prowadzenie działalności doradczej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego, wspólne organizowanie akcji i kampanii na rzecz promocji działalności gospodarczej Województwa Opolskiego.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.


List intencyjny o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej

16 grudnia 2008 władze Uniwersytetu Opolskiego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie m.in. organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, współpracy naukowo – badawczej, organizowanie staży i praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.


List intencyjny o współpracy z Cementownią „ODRA” S.A

13 lutego 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Cementowni „ODRA” S.A, podpisały list intencyjny zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie organizowania staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizacja wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenie działalności doradczej oraz edukacyjnej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, Pełnomocnik, asystent rektora UO.


Umowa o współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego

25 marca 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Województwa Opolskiego podpisały umowę o współpracy zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, a w szczególności w tworzeniu i wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek.

Porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

25 marca 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, podpisały porozumienie o współpracy zgodnie z którym zobowiązały się do działania w zakresie organizacji praktyk zawodowych studentów.

Umowa o współpracy z Górażdże Cement S.A w Choruli.

4 czerwca 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Górażdże Cement S.A. w Choruli podpisały umowę o współpracy zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy w zakresie: uzgadniania tematów prac badawczych, uzgadniania prac magisterskich, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć, współdziałanie dotyczące doskonalenia znajomości języków obcych w zakresie terminologii, technicznej i ekonomicznej, wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji, organizowania i udziału w szkoleniach, kursach, specjalistycznych, powołania zespołu specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.

Umowa o współpracy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

1 października 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, podpisały umowę o współpracy, zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy dla realizacji zadań naukowych, dydaktycznych i społeczno-gospodarczych.

Umowa o współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

22 października 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, podpisały umowę o współpracy, zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy w następujących obszarach działalności: naukowym, prac dydaktycznych i doskonalenia zawodowego, promocji na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego oraz organizacji staży i praktyk.

Umowa o współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

18 listopada 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu podpisały umowę o współpracy, zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy w następujących obszarach działalności: działalności naukowej, prac dydaktycznych i doskonalenia zawodowego.

Umowa o współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.

1 grudnia 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A podpisały umowę o współpracy w zakresie: pozyskiwanie wśród studentów i pracowników Uczelni praktykantów i uczestników do programów stażowych prowadzonych i organizowanych przez PZU Życie S.A, doskonalenia i podwyższania kwalifikacji pracowników, poprzez realizację szkoleń i programów rozwojowych dla pracowników PZU Życie S.A., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, ustalania warunków korzystania przez pracowników PZU Życie S.A, ze studiów i innych usług edukacyjnych org. i oferowanych przez UO, zlecania przez PZU Życie S.A UO podjęcia, przeprowadzenia i opracowania badań i analiz, które mogą być pomocne w działalności PZU Życie S.A. i opracowywania strategii jej rozwoju.

Umowa o współpracy z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Opolu „Pro FM” S.A.

8 kwietnia 2010 władze Uniwersytetu Opolskiego i Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Pro FM” S.A. podpisały umowę o współpracy. Przedmiotem umowy są warunki dla rozwijania współpracy w następujących obszarach działalności: naukowej, dydaktycznej i doskonalenia zawodowego, promocji i rozwoju UO i Radia Opole, staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.

List intencyjny o współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu.

21 czerwca 2010 władze Uniwersytetu Opolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Opolu, podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie działań kierowanych na ucznia, nauczyciela oraz realizacji wspólnych prac pomiędzy UO a Kuratorium.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. Marek Masnyk.

Porozumienie partnerskie o współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

6 października 2010 władze Uniwersytetu Opolskiego i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, podpisały porozumienie o współpracy. Przedmiotem porozumienia są warunki dla rozwijania współpracy w następujących obszarach działalności; rozwoju metodologii związanej z zadaniami specjalizacyjnymi Urzędu Statystycznego w Opolu, wdrażania zastosowań nowoczesnych metod i technik statystycznych, działań edukacyjnych oraz wspierania systemu statystyki publicznej potencjałem naukowym reprezentowanym przez Uniwersytet Opolski.

Umowa o współpracy z Muzeum Górnośląskim w Ratingen

27 stycznia 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Górnośląskiego w Ratingen podpisały umowę o współpracy w zakresie wspólnych obszarów zainteresowań, w szczególności; wymiany naukowej, praktyk studenckich, wymiany kulturalnej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek.

Porozumienie o współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle

18 października 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego i Gminy Kędzierzyn Koźle podpisały porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnego projektu badawczego turystyczno-archeologiczno-historycznego związanego z badaniami dziejów Twierdzy Koźle.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Robert Słota (Instytut Historii).

Umowa o współpracy z Izbą Celną w Opolu

19 października 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego i Skarbem Państwa - Izbą Celną w Opolu, podpisały umowę o współpracy zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy dla realizacji następujących zadań: uzgadniania tematów prac badawczych, prac magisterskich, dyplomowych, wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć, współdziałania dotyczącego zatrudniania absolwentów, organizowania i udziału w stałych szkoleniach, kursach specjalistycznych, studiach podyplomowych, konferencjach.

Porozumienie o współpracy dot. utworzenia Centrum Nauk Przyrodniczych

7 listopada 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego oraz działając w imieniu Urzędu Miasta Opola – Naczelnik Wydziału Oświaty, podpisały porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia i sprawowania opieki merytorycznej nad Centrum Nauk Przyrodniczych.

Porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”

29 lutego 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” podpisały porozumienie o współpracy do współdziałania w zakresie promocji i zachowania zespołu pałacowo-parkowego w Dąbrowie.

List intencyjny o współpracy z RAF-MAR-BUD S.C.

16 marca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorstwa Raf-Mar-Bud S.c. podpisały list intencyjny w następujących obszarach wspólnego działania: organizowanie staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników UO, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenia działalności doradczej i edukacyjnej oraz realizacje wspólnych projektów badawczych.

List intencyjny o współpracy z GLOBAU Sp. z o.o.

20 marca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorstwa Globau Sp. z o.o. podpisały list intencyjny w następujących obszarach wspólnego działania: organizowanie staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników UO, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenia działalności doradczej i edukacyjnej oraz realizacje wspólnych projektów badawczych.

Umowa o współpracy naukowo-sportowej z LKS Technik Głubczyce

13 kwietnia 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Ludowego Klubu Sportowego Technik Głubczyce podpisały umowę o wzajemnej współpracy naukowo-sportowej, w zakresie stworzenia sprzyjających warunków do kontynuowania rozwoju naukowo-sportowej absolwentów kończących szkoły średnie w Głubczycach i będących członkami LKS Technik Głubczyce.

Koordynatorem umowy ze strony UO są mgr Henryk Hołodnik oraz mgr Dariusz Sobków.

List Intencyjny o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu

4 lipca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie; organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, realizację działalności naukowo-badawczej w obszarze zainteresowań stron porozumienia, organizację staży oraz praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, prowadzenia działalności doradczej oraz edukacyjnej w znajdującej się w zakresie zainteresowań obu stron.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr Przemysław Malinowski, prodziekan Wydział Prawa i Administracji.

Umowa o współpracy z firmą ENERBIA Sp. z o.o.

25 lipca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorstwa Enerbia Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w następujących obszarach wspólnego działania: organizowania staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników UO, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenia działalności doradczej i edukacyjnej oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.

Umowa o współpracy z Gminą Dobrzeń Wielki

13 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Gminy Dobrzeń Wielki, podpisały umowę o współpracy w zakresie podjęcia współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych i społeczno-gospodarczych pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki (i jej jednostkami organizacyjnymi) a Uniwersytetem Opolskim (i jego jednostką organizacyjną, jaką jest Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego).

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi).

Umowa o współpracy z Capgemini Polska Sp. z o.o.

15 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Capgemini Polska Sp. z o.o. , podpisały umowę o współpracy w zakresie; odbywania praktyk i staży przez studentów i pracowników naukowych Uczelni, podnoszenia kwalifikacji studentów Uczelni poprzez dostęp do szkoleń produktowych i technicznych, organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów, propagujących konkretne przedsięwzięcia, wdrożenia, integracji i koordynacji badań naukowych z potrzebami gospodarki, współdziałania dotyczącego zatrudniania studentów i absolwentów Uczelni, bieżącej wymiany informacji dotyczącej możliwych obszarów współpracy w zakresie prowadzonych prac B+R oraz możliwości wdrożenia wyników tych prac w praktyce gospodarczej, podejmowania działań popularyzatorskich promujących zakres badań prowadzonych w Uczelni, współudziału w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Łukasz Borecki (Akademickie Centrum Karier UO.).

Porozumienie o współpracy z Miastem Opole

15 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Miasta Opola, podpisały porozumienie w zakresie współpracy na rzecz podniesienia znaczenia Opola jako miasta akademickiego - rozwijającego się ośrodka edukacji, wiedzy i innowacyjności, wspierającego i inicjującego rozwój współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorcami, wspierającego ideę społeczeństwa opartego na wiedzy.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest Ewa Rurynkiewicz, Kanclerz UO.

Umowa o współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

29 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podpisały umowę o współpracy w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych i społeczno-gospodarczych pomiędzy Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a Uniwersytetem Opolskim i jego jednostką organizacyjną, jaką jest Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)

.