Studiuj na 8. uniwersytecie w kraju!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studiuj na 8. uniwersytecie w kraju!

Mamy dla Was prawie 80 kierunków studiów, w tym cztery nowe. Dlaczego warto studiować u nas? Bo jesteśmy 8. uniwersytetem i 26. uczelnią akademicką w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024!

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów na UO rozpoczyna się 19 kwietnia 2024 r. Jej pierwsza tura, na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, potrwa do 12 lipca 2024 r. Ale uwaga! Rejestracja kandydatów – absolwentów starej matury, matury zagranicznej oraz matury EB na studia lekarskie i farmację – potrwa do 6 maja ze względu na konieczność zdawania egzaminów wstępnych, które odbędą się od 6 do 13 czerwca 2024 r.

Co studiować na UO?
Mamy dla Was w ofercie blisko 80 kierunków studiów, a wśród nich m.in. kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, farmację, prawo, kosmetologię, psychologię, fizjoterapię, informatykę, logistykę, public relations czy dziennikarstwo i komunikację społeczną. A także wiele innych!

W tegorocznej ofercie UO znalazły się cztery nowe kierunki. Są to:
Studia I stopnia:
> Inżynieria komunalna – 3,5-letnie, inżynierskie, profil ogólnoakademicki
> Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej – 3-letnie, profil praktyczny
> Monitorig biologiczny i ochrona przyrody – 3-letnie, profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia:
> Orientalistyka chrześcijańska

Ofertę wszystkich dostępnych na UO kierunków studiów, a także informację o terminach rekrutacji, opłacie rekrutacyjnej czy wymaganych dokumentach znajdziesz TUTAJ.

Szczegółowych informacji o poszczególnych kierunkach studiów szukaj w sekcji „Oferta”.

Dlaczego warto studiować na UO?
Z kilku powodów! Po pierwsze – dlatego, że według Rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2024 jesteśmy 8. uniwersytetem w kraju i 26. uczelnią akademicką w Polsce. W ubiegłym roku byliśmy na 7. uniwersytetem w kraju i 24. uczelnią akademicką.

Po drugie – w ostatniej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki za lata 2017-2021, czyli ocenie jakości działalności naukowej, uzyskaliśmy jedną ocenę A+, sześć ocen A i dziesięć ocen B+. To znaczy, że w każdej z ocenianych dyscyplin, mamy pełne uprawnienia awansowe, czyli możemy nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego.

Po kolejne, choć jesteśmy młodym uniwersytetem (w 2024 r. obchodzimy 30-lecie istnienia), to mamy duże osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz kilkadziesiąt lat tradycji akademickich. Wcześniej funkcjonowała tu Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Uniwersytet Opolski to 12 wydziałów, 17 instytutów i wiele współpracujących ze sobą jednostek. Tworzymy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm. Na pewno znajdziesz u nas studia dla siebie!

Międzynarodowe możliwości
Studiując na UO możesz zdobywać dyplomy zagranicznych uczelni! Chcesz, kończąc studia, mieć jednocześnie dyplom uczelni polskiej, francuskiej i niemieckiej? Studiuj w ramach programu Europa Master i zdobądź dyplomy magisterskie Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Dijon (Francja) i Uniwersytetu w Moguncji (Niemcy).

UO ma mocno rozwiniętą współpracę zagraniczną. Jesteśmy w programie Erasmus+, w ramach którego mamy podpisane umowy z 241 uczelniami z 27 krajów UE. Mamy też umowy bilateralne z 28 uczelniami z 27 innych krajów świata. Także tak odległych, jak Australia, USA, Brazylia, Kambodża, Indonezja, Wietnam, Kazachstan czy Meksyk.

Uniwersytet Opolski należy do sieci Uniwersytetów Europejskich i wchodzi w skład konsorcjum FORTHEM. Należymy również do EUA, czyli European University Association. To ceniona organizacja zrzeszająca instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy oraz jeden z głównych partnerów Komisji Europejskiej w obszarze jej dialogu ze społecznościami akademickimi w Europie. To oznacza, że studiując na UO możesz brać udział w programach wymiany i poznać bliskie i dalekie rejony świata.

Jak zapisać się na studia na UO?
W bardzo prosty sposób – elektronicznie. Zarejestruj się w systemie Internetowym Rejestracji Kandydatów (IRK) przez STRONĘ. Upewnij się, że wprowadzone do systemu informacje są poprawne. Wybierz zdjęcie, które spełnia wymagania i dołącz wszystkie wymagane dokumenty.

.