Podmioty Lecznicze

Uniwersytecki Szpital Kliniczny


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu powstał 19 czerwca 2017 r.  z przekształcenia PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne działało od czerwca 1991 roku (budowa rozpoczęła się w 1980 roku). Początkowo jednostka funkcjonowała jako Szpital Wojewódzki, natomiast w sierpniu 1997 r. została przekształcona w Wojewódzkie Centrum Medyczne. Kolejna zmiana formy prawnej nastąpiła w 1998 r., wówczas Wojewódzkie Centrum Medyczne uzyskało status publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Przez 20 lat działalności Wojewódzkie Centrum Medyczne wielokrotnie reorganizowano, zarówno łącząc jednostkę z innymi szpitalami, jak i wyłączając odrębne ośrodki medyczne.

Ostatecznie na mocy porozumienia zawartego 9 czerwca 2017 roku pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez marszałka oraz wicemarszałka województwa opolskiego a Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez rektora i  prorektora ds. zarządzania i rozwoju wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu zostały przekazane na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Przekazanie nastąpiło w formie umowy darowizny (Akt Notarialny Repertorium A nr 6021/2017 z 14 czerwca 2017 r.).

USK to największy szpital w województwie. Rocznie pomoc otrzymuje w nim ponad 230 tys. pacjentów, szpital prowadzi inwestycje, badania naukowe i kształci kadry medyczne.

W USK działa szesnaście oddziałów (puls cztery pododdziały) i siedemnaście poradni specjalistycznych, sześć zakładów diagnostycznych, w tym własne całodobowe laboratoria medyczne.

W ostatnich latach gruntownie wyremontowano i wyposażono m.in. oddziały neurochirurgii, okulistyki, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyniowej i ogólnej, oddział wewnętrzny, Zakład Diagnostyki Obrazowej, salę hybrydową na Bloku Operacyjnym, a w 2021 roku - Szpitalny Oddział Ratunkowy i Oddział Pediatrii.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu dofinansowań szpital może poszczycić się nowoczesnym sprzętem do prowadzenia skomplikowanych operacji i zaawansowanych terapii.

Jako jednostka uniwersytecka szpital kształci przyszłych lekarzy, ale też – tak jak wcześniej – studentów innych kierunków medycznych: pielęgniarki, fizjoterapeutów i położne.

Rocznie z usług USK w Opolu korzysta ponad 230 tys. pacjentów z województwa opolskiego i ościennych. Szpital posiada całodobowe lądowisko dla helikopterów medycznych, jedyne w regionie Centrum Urazowe oraz Regionalne Centrum ECMO, prowadzi też 24-godzinny ostry dyżur.

W związku z rozprzestrzenieniem się pandemii koronawirusa USK uruchomił w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Szpital Tymczasowy Covid-19, gdzie hospitalizowani są pacjenci ciężko przechodzący zakażenie wirusem Sars-Cov2. Natomiast w macierzystej jednostce przy al. Witosa działa punkt szczepień przeciwko Covid-19 i rozwinięto Regionalne Centrum ECMO o stanowiska dla zakażonych koronawirusem.

Szpital stale rozszerza swoją działalność, zatrudniając nowych pracowników. Obecnie zespół liczy około 1400 osób, w tym blisko 400 lekarzy, a jako jednostka uniwersytecka placówka może poszczycić się naukowo-badawczą kadrą medyczną, posiadającą najwyższe tytuły naukowe.

Do rozwoju uniwersyteckości szpitala ma przyczynić się powstające Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych. Będzie ono specjalizować się w chorobach sercowo-naczyniowych i kręgosłupa.

Wsparcia naukowcom w prowadzeniu badań medycznych ma udzielać także Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, na które grant Uniwersytetowi Opolskiemu i szpitalowi przyznała Agencja Badań Medycznych. Powstanie ono w sąsiedztwie Centrum Badań i Innowacji.

Obok modernizacji i doposażania kolejnych oddziałów USK ma ambitne plany budowy Uniwersyteckiego Centrum Sercowo-Naczyniowego – nowego budynku szpitalnego, w którym znalazłyby się wszystkie oddziały zabiegowe zajmujące się chorobami serca i naczyń, zabezpieczające najciężej chorych pacjentów w województwie.

Więcej o szpitalu - https://www.usk.opole.pl/19/strona-glowna.html

.