Program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

AKTUALNOŚCI LEGII AKADEMICKIEJ - koniecznie wejdźDla wszystkich ochotników programu Legia Akademicka, którzy jeszcze nie zapisali się na 28 dniowe przeszkolenie w ramach Zasadniczej Służby Ochotniczej.  I etap szkolenia możliwy jest do wykonania jedynie w dwa tygodnie. Po ukończeniu tego szkolenia można zgłaszać się na moduł podoficerski Legii Akademickiej.
Poprzez stronę trenujjakzolnierz.wp.mil.pl rejestrujemy się do 11 maja 2023 r. do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu.
W dniu 13 i 14 maja 2023 - w 10 Brygadzie Logistycznej nastąpi zaznajomienie z warunkami,  i wyznaczenie dla kobiet terminu komisji w celu przydziału kategorii zdrowia (nie jest konieczny nocleg w jednostce)
14 dniowe płatne szkolenie (otrzymamy żołd 130 zł za dzień szkolenia) od 6-19 sierpnia w 10 Brygadzie Logistycznej, zakończone zostanie przysięgą wojskową. W ten sposób zaliczamy również praktyki studenckie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne!
Po ukończeniu zgłaszamy się w październiku 2023 r. do koordynatora LA UO na moduł podoficerski.

Koordynator LA UO
ppłk rez. dr Jacek Taborski

***

Program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem projektu jest wyłonienie przyszłych kadr oficerskich i podoficerskich rezerw Wojska Polskiego. W ramach tego projektu studenci – ochotnicy mogą przejść teoretyczne i praktyczne przeszkolenie wojskowe i zostać w ten sposób żołnierzami rezerwy. Uniwersytet Opolski uczestniczy w programie Legii Akademickiej od trzeciej jego edycji, która rozpoczęła się w 2019 r. Do projektu przystąpić może każdy student UO, dowolnego roku studiów (stacjonarnych i zaocznych), który posiada obywatelstwo polskie. Do Legii Akademickiej prowadzonej na UO może też przystąpić student innej uczelni.

Od tego roku ruszyła SZKOŁA LEGII AKADEMICKIEJ!

Zgodnie z ustawą z dnia 28 czerwca 2022 r. (poz.1397) w sprawie ochotniczego szkolenia studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej szkolenie wojskowe w/w Szkole obejmuje 3 lata. Szkolenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej jest podzielone jest na trzy etapy: SZKOLENIE PODSTAWOWE, KSZTAŁCENIE NA PODOFICERA I KSZTAŁCENIE NA OFICERA. Realizacja szkolenia w ramach Szkoły obowiązuje od obecnego roku akademickiego 2022/2023.

Studenci chcący przystąpić w tym roku akademickim do Legii Akademickiej muszą złożyć stosowny wniosek (do pobrania na stronach internetowych Wojskowych Centrów Rekrutacji) do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawnej Wojskowe Komendy Uzupełnień). Nie składamy już wniosków u koordynatorów uczelnianych Legii Akademickiej. Po złożeniu wniosku w dowolnym WCR otrzymamy skierowanie na pierwszy (praktyczno-teoretyczny) etap – Szkolenie Podstawowe.

Wnioski na Szkolenie Podstawowe kierujemy do dowolnego WCR.

SZKOLENIE PODSTAWOWE – realizowane jest w jednostkach wojskowych, Ośrodkach i Centrach Szkolenia w okresie międzysemestralnym między lipcem a wrześniem 2023 r. (terminy 12 lipca i 28 sierpnia 2023). Ochotnik ma możliwość wyboru miejsca i czasu szkolenia. Szkolenie odbywa się w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i trwa 28 dni i zakończone jest złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie Książeczki Wojskowej i statusu szeregowego rezerwy oraz tytułu podchorążego. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy otrzymują żołd w wysokości – 4 560 zł. Po tym etapie absolwenci składają wniosek o przejście do Rezerwy Aktywnej. Wówczas mogą ubiegać się o kolejny etap realizowany w kolejnym roku - Kształcenie na Podoficera (Moduł Podoficerski).

Wnioski na Kształcenie na Podoficera kierujemy do koordynatorów uczelnianych LA.

(na Uniwersytecie Opolskim do ppłk. rez. dr Jacka Taborskiego: jacek.taborski@uni.opole.pl)

KSZTAŁCENIE NA PODOFICERA (Moduł Podoficerski) – realizowany, jak do tej pory na uczelniach (część teoretyczna 15 godzin wykładów oraz kształcenie e-learningowe). Składamy wnioski u koordynatorów uczelniach Legii Akademickiej. Po zakończeniu części teoretycznej kończącej się egzaminem w maju, absolwenci otrzymują certyfikaty umożliwiające przejść do praktycznej części szkolenia realizowanych w Ośrodkach i Centrach Szkolenia w okresie międzysemestralnym między lipcem a wrześniem. Szkolenie praktyczne trwa 21 dni i jest zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statusu podoficera rezerwy. Uczestnicy szkolenia praktycznego otrzymują żołd w wysokości – 2 729, 16 zł. Absolwenci będą mieli możliwość wziąć udział w dodatkowych ćwiczeniach wojskowych 15 dniowych w ramach szkoleń specjalistycznych (za okres tych ćwiczeń otrzymują uczestnicy żołd w wysokości - 1 949,4 zł). Szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należą do korpusów osobowych: kryptologii i cyberbezpieczeństwa,

Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i innych stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych.

Wnioski na Kształcenie na Oficera kierujemy do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie.

KSZTAŁCENIE NA OFICERA (Moduł Oficerski), który odbywa się wyłącznie w uczelniach wojskowych. Moduł oficerski, składa z części teoretycznej i praktycznej oraz ze szkolenia specjalistycznego i praktyki dowódczej. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 62 dni. Za okres tych ćwiczeń absolwent otrzyma żołd w wysokości 9 188,4 zł. Absolwenci będą mieli możliwość wziąć udział w dodatkowych ćwiczeniach wojskowych 15 dniowych w ramach szkoleń specjalistycznych (za okres tych ćwiczeń otrzymują uczestnicy żołd w wysokości – 2 223 zł). Po ukończeniu Modułu Oficerskiego absolwent zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy Wojska Polskiego.

Kontakt

Koordynator i wykładowca edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej na UO:

ppłk rez. dr Jacek Taborski

e-mail: Jacek.taborski@uni.opole.pl

Aktualności: https://www.facebook.com/legiaakademickauo


.