Granty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Granty
Część badań, realizowanych przez jednostki naukowe Uniwersytetu Opolskiego, prowadzona jest w oparciu o programy grantowe. Tego typu projekty badawcze realizowane są na wszystkich wydziałach uniwersytetu. Za obsługę działalności naukowo-badawczej odpowiada Biuro Nauki i Obsługi Projektów.
Informacje dotyczące realizowanych grantów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek.
Wykaz projektów naukowych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej znajduje się na stronie Biura Nauki i Obsługi Projektów.
.