Granty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Granty
Część badań, realizowanych przez jednostki naukowe Uniwersytetu Opolskiego, prowadzona jest w oparciu o programy grantowe. Tego typu projekty badawcze realizowane są na wszystkich wydziałach uniwersytetu. Za obsługę działalności naukowo-badawczej odpowiada Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
Informacje dotyczące realizowanych grantów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek.
Wykaz projektów naukowych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej znajduje się na stronie Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
.