Lord Curzon po raz pierwszy po polsku!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Lord Curzon po raz pierwszy po polsku!

Słynny wykład Curzona "O granicach" otwiera drugi tom czasopisma naukowego "Pogranicze. Polish Borderlands Studies".
- Od początku przyświeca nam idea tłumaczenia na język polski klasycznych tekstów, poświęconych zagadnieniom granic i pogranicza - tłumaczy pomysł dr Wojciech Opioła, sekretarz redakcji czasopisma i jeden z pomysłodawców przetłumaczenia Curzona. "O granicach" to wykład, który lord George Curzon wygłosił w 1907 roku w ramach słynnych Wykładów Romaneskich na Uniwersytecie Oksfordzkim. - Z punktu widzenia polskiego czytelnika i historii zmian granic Polski w ostatnich stu latach, nazwisko Curzon jest niezwykle ważne - dodaje dr Opioła. Inicjatywa czasopisma "Pogranicze. Polish Borderlands Studies", wydawanego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego to nie lada gratka dla geografów politycznych i historyków. Dzięki temu obszernemu wykładowi o genezie granic, można lepiej zrozumieć motywy, jakie kierowały Curzonem przy ustalaniu przebiegu tzw. linii Curzona. Po polsku ukazuje się po raz pierwszy dopiero po 107 latach.

Drugi tom czasopisma "Pogranicze. Polish Borderlands Studies" ukazał się 15. lipca. Oprócz tekstu Curzona zawiera m.in. odpowiedzi na ankietę redakcji, dotyczącą pogranicza w naukach społecznych, a także dział tematyczny poświęcony relacjom polsko-ukraińskim, w kontekście pamięci o zbrodni wołyńskiej, stosunków między oboma krajami, a także bieżącej sytuacji politycznej na Ukrainie.

Curzon G. (2014). O granicach. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1, s. 6-34.
tłumaczenie: dr Bartosz Czepil - kliknij

Zdjęcie Curzona w domenie publicznej, pobrano z Wikipedii.


.