Robocze posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Robocze posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

18 czerwca 2014 roku w Sali Plafonowej odbyło się robocze posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, którego gospodarzem był prorektor ds. nauki i finansów prof. Janusz Słodczyk. 


Spotkanie w całości poświęcone było omówieniu kwestii przygotowania oraz sposobu sfinansowania wydania „Encyklopedii Śląskiej”. Ze strony UO uczestniczyli także: dr Magdalena Przysiężna-Pizarska – wicedyrektor Instytutu Historii, prof. Zenon Jasiński – dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych.

.