Socjologowie z grantem na badania

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Socjologowie z grantem na badania

Nasi socjologowie wygrali konkurs na grant badawczy Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii i przeprowadzą dwuletni projekt badawczy. Badaniem zostaną objęci klienci poradni terapii uzależnień, a także terapeuci. Nasi naukowcy będą szukać najlepszych metod, które pozwolą zmierzyć efektywność terapii. Korzystać będą z nich zarządzający i decydujący w sprawach polityki narkotykowej, a także sami terapeuci.

Badania zaplanowane są w taki sposób, by sami klienci mieli wpływ na wypracowanie sposobu mierzenia skuteczności terapii. Zespół posłuży się w badaniach m.in. bardzo nowatorską i wymagającą metodą, wykorzystującą elementy warsztatów deliberatywnych. Zastosowanie takiej metodologii do tematu narkotyków zostało docenione przez recenzentów i w efekcie opolscy socjologowie przeprowadzą już trzeci projekt na temat substancji psychoaktywnych dla KBPN. Pierwsze dwa to :„Wytwarzaniu poczucia kontroli wśród użytkowników marihuany” i „Katalizatorach wiedzy - analizie alternatywnego dyskursu substancji psychoaktywnych w internecie.”

Robocza nazwa opracowywanej metodologii to CanaQuass , czyli Cannabis Psychosocial Treatment Output Quality Assessment i jej stworzenie jest zaplanowane na koniec 2017 roku. Kierownikiem projektu jest Michał Wanke z Instytutu Socjologii UO, a udział w realizacji badania będą mieli okazję wziąć również studenci socjologii. Kwota dofinansowania wynosi 70 tys. zł.

 FOTO: Grzegorz Gajos

.