Jubileusz prof. dra hab. Stanisława Gajdy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Jubileusz prof. dra hab. Stanisława Gajdy

Zakład Stylistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego w Opolu zaprasza na kolejne spotkania w ramach cyklu opolskich konferencji stylistycznych, tym razem pod hasłem "Słowo a styl ". Odbędą się one w dniach 21-23 września 2016 r. Połączone zostaną z wyjątkowym wydarzeniem, bo jubileuszem twórcy opolskiej szkoły stylistycznej prof. dra hab. Stanisława Gajdy, który od ponad 20 lat związany jest z Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa (poprzednio: Instytut Filologii Polskiej). Pełnił w nim funkcję dyrektora oraz kierownika Katedry Języka Polskiego.

Prof. dr hab. Stanisław Gajda jest twórcą opolskiej szkoły stylistycznej, która stała się centrum badań stylistycznych nie tylko w kraju, ale także w Europie. W 1992 r. założył międzynarodowe czasopismo „Stylistyka”. Z jego inicjatywy powstała w 1990 r. Komisja Stylistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN, a w 20013 r. Międzynarodowa Komisja Stylistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (jest jej założycielem i nadzwyczaj aktywnym członkiem). Kierował wieloma prestiżowymi projektami badawczymi, m.in.: Współczesne przemiany języków słowiańskich.

Światową pozycję w slawistyce przyniosły prof. Gajdzie dokonania zawarte w dwóch seriach wydawniczych: Najnowsze dzieje języków słowiańskich (t. 1-14, 1996-2006) oraz czterotomowa Komparacja systemów i  funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich (2003-2009). Są to dzieła wręcz pomnikowe, trafiły do bibliotek slawistycznych na całym świecie.

W uznaniu działalności naukowej doceniono go również za granicą, przyznając m.in: honorowe członkostwo w Czeskim Towarzystwie Językoznawczym (2002 r.) oraz tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu św. Cyryla i św. Metodego w Skopje w Macedonii (2005).  Jest także doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie (2010). W 2010 r. został przyjęty do grona  członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

Więcej o sylwetce prof.dra Stanisława Gajdy

Program konferencji

Załączniki

Pobierz: plakat
.