Podpisano umowę pomiędzy UO a I Liceum Ogólnokształcącym w Opolu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Podpisano umowę pomiędzy UO a I Liceum Ogólnokształcącym w Opolu

9 czerwca 2015 prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marek Masnyk i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, Zofia Godlewska, podpisali umowę o współpracy pomiędzy uniwersytetem a liceum. Umowę podpisano w budynku I LO. 

Nawiązanie współpracy, objęcie szkoły patronatem uczelni ma na celu stworzenie systemowego modelu dydaktycznego współdziałania w celu uzyskania jak najlepszych efektów kształcenia. Najistotniejsze założenia współpracy to::

  • Wsparcie koncepcyjne i kadrowe klas profilowanych (opieka poszczególnych kierunków  UO nad profilami klas, w pierwszej kolejności klasy matematyczno – fizycznej oraz klas biologiczno –chemicznych, a następnie klasy humanistycznej, prawnej i klas lingwistycznych). W przypadku nawiązania współpracy, nieodzowne byłoby wskazanie konkretnych osób realizujących współpracę (zarówno po stronie Uniwersytetu jak i liceum),
  • Uzyskanie przez  uczniów I LO szczegółowej wiedzy na temat  możliwości kształcenia na poszczególnych kierunkach Uniwersytetu Opolskiego oraz poznanie przez nich bazy dydaktycznej uczelni,
  • Podniesienie poziomu przygotowania uczniów do rozpoczęcia nauki na studiach wyższych,
  • Wielokierunkowe wykorzystanie potencjału pedagogicznego zarówno pracowników pedagogicznych Uniwersytetu jak i szkoły,
  • Szerokie wykorzystanie bazy dydaktycznej uczelni oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I  (w tym Centrum Nauk Przyrodniczych),
  • Rozszerzenie zakresu praktyk studenckich w ZSO I w sposób znacznie przekraczający obowiązkowy wymiar praktyki (tzw. praktyki asystenckie).                                                                                Zdjęcia: Jarosław Mokrzycki

1
2
3
.