Czwartkowe spotkania z nauką

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Czwartkowe spotkania z nauką

Czwartkowe spotkania z nauką to cykl czterech spotkań z naukowcami na facebooku Opolskiego Festiwalu Nauki.

25 maja 2023 r. o godzinie 19.00 w Czwartkowym spotkaniu z nauką będziemy gościć dr hab. Ewę Pierzchałę, prof. UO z Katedry Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, która opowie o tym "Czy rzeka Odra potrzebuje ochrony prawnej przed sądem administracyjnym?" 

Link do spotkania.

Pani dr hab. Ewa Pierzchała, prof. UO jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania zawodowe obejmują: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, egzekucję administracyjną, w tym m.in. samorząd terytorialny, pomoc społeczną, oświatę publiczną i niepubliczną, działalność leczniczą, cudzoziemców, prawo cywilne, prawo pracy i prawo gospodarcze.

20 Opolski Festiwal Nauki dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania 2401850 zł, całkowita wartość projektu 305185 zł w ramach Umowy SNOP/SP/550677/2022.

.