USK w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. EZD.

Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole

Tel. 77 45 20 745, fax: 77 45 20 123

centrum@usk.opole.pl

REGON 530512391

NIP 754 25 63 619

NR KRS 0000014443


STANOWISKO: Specjalista ds. EZD

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. EZD.

Poszukujemy osoby zaangażowanej w pracę, ambitnej, zorientowanej na cel. Zależy nam na osobie, która potrafi samodzielnie organizować sobie pracę i zwalczać pojawiające się trudności w drodze do realizacji celu, poszukuje nowych rozwiązań i potrafi efektywne współpracować.


Wymagamy:

• Wykształcenia wyższego;

Doświadczenia zawodowego w zakresie samodzielnego wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;

• Znajomości czynności kancelaryjno-archiwalnych w administracji publicznej;

• Biegłej znajomości komputera i pakietu MSOffice,

• Umiejętności pracy pod presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

• Samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania;

• Zaangażowania w realizowanych zadaniach;

• Dyspozycyjności.


Twoja odpowiedzialność:

• Poznawanie i testowanie systemu pod kątem funkcjonalności niezbędnych do wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie.

•Współpraca w zakresie przeprowadzenie inwentaryzacji rodzajów spraw pod kątem wskazania wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez określenie klas z wykazu akt, których będą one dotyczyć, oraz wskazanie, w jakim systemie będą prowadzone.

• Opracowanie procedur wewnętrznych określających w szczególności:

  •  wewnętrzne procesy przebiegu dokumentów,
  •  obsługę przesyłek wpływających,
  •  postępowanie z korespondencją wewnętrzną,
  •  zakres pomocniczego korzystania z EZD w sprawach prowadzonych tradycyjnie,
  •  zasady obsługi składu chronologicznego,
  •  postępowanie w przypadku awarii systemu EZD PUW,
  •  archiwizację i zarządzanie zasobem archiwum zakładowego.

• Przeszkolenie użytkowników z zarządzania systemem, zasad działania i funkcjonalności aplikacji.


Oferujemy:

• Elastyczny czas pracy;

• Samodzielność w wykonywaniu zadań;

• Współpracę w formie umowy zlecenia;

• Zdobycie doświadczenia zawodowego we wdrażaniu systemu EZD w największym szpitalu w województwie.


KONTAKT:

Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, jakie tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji (CV, list motywacyjny, podanie o pracę) na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl Pytania kierować można pod nr tel.: 77 45 20 133, 77 45 20 125.   


Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

.