Uniwersytet Opolski – solidarni z Ukrainą

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski – solidarni z Ukrainą

Drodzy studenci z Ukrainy – wspólnota akademicka stoi za Wami! 
Dziś, jak nigdy dotąd, konieczne jest przekazanie Wam wyrazów wsparcia i solidarności wobec bezprecedensowego ataku Rosji na wolność i suwerenność Waszej Ojczyzny.  
 
Jako Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Opolskiego wyrażamy w imieniu całej społeczności akademickiej deklarację wsparcia i pomocy. Potępiamy nieludzki akt agresji, jaki dokonał się na niepodległe państwo – Waszą Ojczyznę.
 
Jesteśmy z Wami!
 

Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Opolskiego   

 

Stanowisko Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Rektorzy Uczelni Wrocławia i Opola wyrażają zdecydowane potępienie haniebnego aktu agresji przeciwko niepodległej Ukrainie. Deklarujemy naszą pełną solidarność z narodem ukraińskim, którego prawa do życia w pokoju zostały brutalnie pogwałcone. Słowa wsparcia adresujemy do licznej społeczności ukraińskiej studiującej, pracującej
i zamieszkującej w naszym regionie. Środowisko akademickie zapewnia o woli udzielenia wszelkiej możliwej pomocy, jaka okaże się w tej sytuacji potrzebna.

Przewodniczący
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

.