Zmarł Bogusław Żurakowski - poeta, krytyk literacki, absolwent WSP

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł Bogusław Żurakowski - poeta, krytyk literacki, absolwent WSP

Bogusław Żurakowski urodził się 9 lipca 1939 r. w Stanisławowie. Ukończył  filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Dr hab. nauk humanistycznych, był pracownikiem naukowym Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Debiutował w 1957 r. w Polskim Radiu i w „Odrze". W 1964 r. otrzymał Nagrodę PEN- Clubu (Londyn). Jest także laureatem Nagrody im. Piętaka.
Publikował m.in. w „Dekadzie Literackiej", „Literaturze", „Miesięczniku Literackim", „Nowych Książkach", „Odrze", „Poezji", „Twórczości", „Tygodniku Kulturalnym", „W Drodze", „Więzi", „Toposie", „Przeglądzie Literacko-Artystycznym" i w „Stronach". Współpracował z różnymi rozgłośniami radiowymi. Był członkiem PEN-Clubu oraz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Od 1996 r., prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jego utwory tłumaczone były na języki m.in.: angielski, hiszpański, niemiecki, czeski i węgierski. W maju 2000 r. czytał swoje wiersze w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Osobne tomy wierszy poety ukazały się w Czechach i w USA. 

.