Kursy zmienne - Rejestracja - informacje ogólne

Studia 2021/2022

Rejestracja na semestr zimowy:

I tura rejestracji - pierwszy tydzień czerwca poprzedniego roku akademickiego (poprzez system USOSweb)

II tura rejestracji – pierwszy tydzień semestru zimowego danego roku akademickiego (poprzez system USOSweb)

Rejestracja na semestr letni:

I tura rejestracji - pierwszy tydzień grudnia danego roku akademickiego (poprzez system USOSweb)

II tura rejestracji – pierwszy tydzień semestru letniego danego roku akademickiego (poprzez system USOSweb )

Dla studentów studiów niestacjonarnych wymiar godzin zajęć kursów ogólnouczelnianych ustala się na poziomie 60% wymiaru godzin na studiach stacjonarnych

Wykaz kursów zmiennych ogólnouczelnianych i rejestracja na kursy pod adresem: usosweb.uni.opole.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego można znaleźć tutaj.


P.O. UCZELNIANEGO KOORDYNATORA KZO

mgr Tomasz Paradowski
email: paradowski@uni.opole.pl
tel. 77 452 70 97


UCZELNIANY KOORDYNATOR ECTS

mgr inż. Katarzyna Potyrała
email: kpotyrala@uni.opole.pl
tel. 77 452 70 67

.