Bio-Gen sp. z o.o. partnerem uniwersytetu przy projekcie Pomologia

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Bio-Gen sp. z o.o. partnerem uniwersytetu przy projekcie Pomologia

Szeroko znana firma Bio-Gen z siedzibą w Namysłowie, produkująca m.in. ekologiczne preparaty dla rolnictwa, ale też  prowadząca – jako jedyna w Polsce – hodowlę pijawek lekarskich to kolejny partner Uniwersytetu Opolskiego przy realizacji projektu Pomologia.

Przedstawiciel Bio-Genu Andrzej Butra był gościem rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka. Panowie podpisali umowę określającą zasady współpracy.

- Ogromnie cieszymy się z pozyskania dla naszego projektu kolejnego, tak ważnego partnera jak firma Bio-Gen – powiedział prof. Marek Masnyk. – To tym bardziej istotne, że jesteśmy w końcowej fazie wyboru wykonawcy dla prószkowskiej pomologii, za mniej więcej cztery tygodnie powinniśmy zamknąć tę kwestię.

 - Jako firma prowadzimy wiele projektów na rzecz rolnictwa i szeroko pojętego środowiska i w planie mamy kolejne, dlatego bardzo nam zależy na współpracy naukowej z Uniwersytetem Opolskim, na merytorycznym, naukowym wsparciu naszej pracy ze strony uczelni – dodał Andrzej Butra, przedstawiciel Bio-Genu.

Zgodnie z założeniami projektu Pomologia, czyli Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie  utworzona zostanie nowoczesna jednostka, której działalność ma przyczynić się do zwiększenia przepływu wiedzy i technologii do gospodarki poprzez interdyscyplinarne badania o charakterze strategicznym dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz otoczeniem gospodarczym z kraju i ze świata. Ma też wpłynąć na podniesienie jakości badań oraz zwiększenie liczby i wartości publikacji naukowych UO.

Partnerzy zamierzają wspierać się w finalizowaniu procesu tworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz ściśle ze sobą współpracować.

„Doświadczenie, wiedza i pozycja partnerów ma stać się wsparciem dla idei utworzenia Centrum, a zarazem będzie okazją do wymiany poglądów i współpracy uczelni z zewnętrznym głosem doradczym oraz osiągnięcia efektów o charakterze merytorycznym i ekonomicznym” – zapisano w umowie.

***

Przypomnijmy; Uniwersytet Opolski projekt Pomologia realizuje z władzami samorządowymi Prószkowa, gdzie powstaje Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego. Centrum ma powstać na tzw. pomologii, czyli na zaniedbanych od lat terenach po dawnym prószkowskim Zespole Szkół Przyrodniczych.

Na terenie pomologii zostanie zagospodarowana 10-hektarowa działka, która pomieści m.in. laboratorium wykonujące płatne badania dla firm z branży rolno-spożywczej z zakresu: toksykologii, ekotoksykologii, gleboznawstwa czy rolnictwa precyzyjnego. Będą tam też poletka doświadczalne, ścieżki edukacyjne oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem np. targów.

Druga badawcza część ma powstać na terenie kampusu UO przy ul. Czaplaka, gdzie również znajdą się specjalistyczne laboratoria.

ZOBACZ FILM

4
4
4
4
.