Wybory na Uniwersytecie Opolskim

aktualizacja: 05.10.2022

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

uprzejmie informuje, że

w dniu 13.10.2022r. (czwartek) o godz. od 13.00

w Sali 33 w budynku przy ul. Ozimskiej 46a

odbędą się wybory

dla pracowników Wydziału Ekonomicznego

z grupy profesorów i profesorów uczelni

w celu wybrania przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Opolskiego


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UKW:

https://uni.opole.pl/page/3289/wybory-na-uniwersytecie-opolskim-2020

Zgłaszanie kandydatów na senatorów Uniwersytetu Opolskiego – od 07.10 do 11.10.20220r.

na adres mailowy ukw-uo@uni.opole.pl.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kopie dokumentów w formie zeskanowanej lub zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów należy dostarczyć UKW najpóźniej w dniu wyborów (pokój 215, CB, ul. Kominka 6a, ewentualnie przed rozpoczęciem wyborów).   

aktualizacja: 05.10.2022

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO   

uprzejmie informuje, że

w dniu 13.10.2022r. (czwartek) o godz. 11.00

w Sali 045 w budynku przy ul. Katowickiej 68

odbędą się wybory

dla pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu

z grupy profesorów i profesorów uczelni

w celu wybrania przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Opolskiego


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UKW:

https://uni.opole.pl/page/3289/wybory-na-uniwersytecie-opolskim-2020

Zgłaszanie kandydatów na senatorów Uniwersytetu Opolskiego – od 07.10 do 11.10.2022r.

na adres mailowy ukw-uo@uni.opole.pl.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kopie dokumentów w formie zeskanowanej lub zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów należy dostarczyć UKW najpóźniej w dniu wyborów (pokój 215, CB, ul. Kominka 6a, ewentualnie przed rozpoczęciem wyborów).


aktualizacja: 22.10.2020

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

W dniach 22 – 30.10.2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Rady Uniwersytetu Opolskiego.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 20 ust. 1, kandydatów na członków Rady Uniwersytetu na kadencję 2021-2024, mogą zgłaszać:
 1. Rektor Uniwersytetu Opolskiego;
 2. co najmniej 1/5 członków Senatu Uniwersytetu Opolskiego.
Zgłoszenia kandydatów proszę składać w pokoju 215, w Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6A, od poniedziałku do piątku w następujących terminach:
 • 22-27.10.2020 r., godz. 13.00 – 15.00;
 • 29-30.10.2020 r., godz. 12.00 – 14.00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • pisemne zgłoszenie kandydata wraz z uzasadnieniem,
 • pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018. poz. 1668) (dokument członkowie Senatu UO dostali na maila).

Z poważaniem

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Daniel Janecki, prof. UO


aktualizacja: 21.07.2020

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

z dnia 21.07 2020 r.

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 1. Agnieszka Brożonowicz - 56 głosów
 2. Sławomir Buczek - 97 głosów
 3. Joanna Kostuś - 89 głosów
 4. Ewelina Pisarek - 63 głosy
 5. Bożena Ratajczak-Olszewska - 38 głosów
 6. Małgorzata Żytkiewicz - 17 głosów

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdzają, że mandat do Senatu Uniwersytetu Opolskiego uzyskali:
 1. Sławomir Buczek - 97 głosów
 2. Joanna Kostuś - 89 głosów

Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Dr hab. Daniel Janecki, prof. UO


aktualizacja: 20.07.2020

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

z dnia 20.07 2020 r.

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 1. dr Zbyszek Bonikowski - 10 głosów
 2. mgr Katarzyna Horożaniecka - 13 głosów
 3. mgr Arkadiusz Jasiński - 4 głosy
 4. dr Anna Kusakiewicz-Dawid - 37 głosów
 5. dr Marek Mazurkiewicz - 67 głosów
 6. ks. dr Andrzej Ochman - 9 głosów
 7. dr n. med. Tomasz Porażko - 22 głosy
 8. dr Agnieszka Rombel-Bryzek - 64 głosy
 9. dr Piotr Sikora - 74 głosy
 10. dr inż. Dariusz Suszanowicz - 37 głosów
 11. dr Magdalena Szyszka - 84 głosy
 12. dr Agnieszka Tłuczak - 72 głosy
 13. dr Maksym Żuk - 46 głosów
Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdzają, że mandat do Senatu Uniwersytetu Opolskiego uzyskali:
 1. dr Magdalena Szyszka - 84 głosy
 2. dr Piotr Sikora - 74 głosy
 3. dr Agnieszka Tłuczak - 72 głosy
 4. dr Marek Mazurkiewicz - 67 głosów

Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
aktualizacja: 18.07.2020

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

z dnia 18.07 2020 r.

Lista kandydatów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Zbyszek Bonikowski
 2. mgr Katarzyna Horożaniecka
 3. mgr Arkadiusz Jasiński
 4. dr Anna Kusakiewicz-Dawid
 5. dr Marek Mazurkiewicz
 6. ks. dr Andrzej Ochman
 7. dr n. med. Tomasz Porażko
 8. dr Agnieszka Rombel-Bryzek
 9. dr Piotr Sikora
 10. dr inż. Dariusz Suszanowicz
 11. dr Magdalena Szyszka
 12. dr Agnieszka Tłuczak
 13. dr Maksym Żuk

Lista kandydatów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Agnieszka Brożonowicz
 2. mgr inż. Sławomir Buczek
 3. mgr Joanna Kostuś
 4. mgr Ewelina Pisarek
 5. mgr Bożena Ratajczak-Olszewska
 6. mgr Małgorzata Żytkiewicz


aktualizacja: 13.07.2020

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

uprzejmie informuje, że w dniu 21.07.2020r. (wtorek) w godz. od 09.00 do 14.00 w Auli A i B w budynku przy ul. Oleskiej 48 odbędą się wybory do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Zgłaszanie kandydatów na senatorów Uniwersytetu Opolskiego – od 15.07 do 17.07.2020r. na adres mailowy ukw-uo@uni.opole.pl.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kopie dokumentów w formie zeskanowanej lub zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów należy dostarczyć UKW najpóźniej w dniu wyborów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UKW: https://uni.opole.pl/page/3289/wybory-na-uniwersytecie-opolskim-2020

UWAGA

Bardzo proszę o przyjście na wybory w poprawnie założonych maseczkach lub przyłbicach. Proszę również zabrać ze sobą własny długopis.aktualizacja: 13.07.2020

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

uprzejmie informuje, że w dniu 20.07.2020r. (poniedziałek) w godz. od 09.00 do 15.00

w Auli A i B w budynku przy ul. Oleskiej 48 odbędą się wybory do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Zalecane godziny dla poszczególnych wydziałów:

• Wydział Ekonomiczny, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Teologiczny
w godz. od 9.00 do 10.00

• Wydział Filologiczny, Wydział Chemii, Wydział Polityki i Komunikacji Społecznej
w godz. od 10.00 do 11.00

• Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki
w godz. od 11.00 do 12.00

• Wydział Prawa, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
w godz. od 12.00 do 13.00

• Wydział Nauk o Zdrowiu
w godz. od 13.00 do 14.00

• Wydział Lekarski
w godz. od 14.00 do 15.00

W przypadkach uzasadnionych, głosowanie jest możliwe w całym przedziale czasowym od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UKW: https://uni.opole.pl/page/3289/wybory-na-uniwersytecie-opolskim-2020

Zgłaszanie kandydatów na senatorów Uniwersytetu Opolskiego – od 15.07 do 17.07.2020r. na adres mailowy ukw-uo@uni.opole.pl.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kopie dokumentów w formie zeskanowanej lub zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów należy dostarczyć UKW najpóźniej w dniu wyborów.

UWAGA

Bardzo proszę o przyjście na wybory w poprawnie założonych maseczkach lub przyłbicach. Proszę również zabrać ze sobą własny długopis.aktualizacja: 13.07.2020

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

z dnia 9.07 2020 r.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wybory do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich UO oraz z grupy przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, mając na uwadze względy bezpieczeństwa (duża grupa wyborców), będą miały odmienny przebieg niż wybory w grupie profesorów i profesorów uczelni.

Terminy przeprowadzenia wyborów:

1. Zgłaszanie kandydatów na senatorów Uniwersytetu Opolskiego – od 15.07 do 17.07.2020r. na adres mailowy ukw-uo@uni.opole.pl.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kopie dokumentów w formie zeskanowanej lub zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów należy dostarczyć UKW najpóźniej w dniu wyborów.

2. Zgłaszanie członków komisji skrutacyjnej – od 15.07 do 16.07.2020 r. na adres mailowy ukw-uo@uni.opole.pl.

Członków komisji skrutacyjnej, posiadających czynne i bierne prawo do udziału w wyborach, mogą zgłaszać osoby kandydujące do Senatu UO.

3. Wybory do Senatu Uniwersytetu Opolskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich UO – 20.07.2020 r w godz. 9.00 do 15.00, Aula A i B, ul. Oleska 48.

Zalecane godziny wyborów dla poszczególnych wydziałów:

· Wydział Ekonomiczny, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Teologiczny – w godz. od 9.00 do 10.00

· Wydział Filologiczny, Wydział Chemii, Wydział Polityki i Komunikacji Społecznej – w godz. od 10.00 do 11.00

· Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki – w godz. od 11.00 do 12.00

· Wydział Prawa, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – w godz. od 12.00 do 13.00

· Wydział Nauk o Zdrowiu – w godz. od 13.00 do 14.00

· Wydział Lekarski – w godz. od 14.00 do 15.00

W przypadkach uzasadnionych, głosowanie jest możliwe w całym przedziale czasowym w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego, na wydział przypada nie więcej niż jeden mandat senatora.

4. Wybory do Senatu Uniwersytetu Opolskiego przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 21.07.2020 r w godz. od 9.00 do 14.00, Aula A i B, ul. Oleska 48.

Wybory do Senatu Uniwersytetu Opolskiego odbywają się z zachowaniem następujących zasad:

1. Wybór przedstawicieli do senatu następuje w grupach wyborców spośród jej członków. Prawo zgłaszania kandydatów na senatora w ramach grup posiada każdy pracownik należący do danej grupy określonej w § 103 ust. 3 Statutu UO.

2. Członkostwa w Senacie UO nie można łączyć z pełnieniem funkcji jednoosobowego organu Uniwersytetu lub innej uczelni oraz członkostwem w radzie uniwersytetu,

3. Członkiem Senatu nie mogą być: osoby pełniące funkcje kierownicze w Uniwersytecie, dyrektor instytutu, członek rady naukowej, członek komisji dyscyplinarnej i komisji wyborczej,

4. Osoba wybrana na członka senatu w dwóch poprzednich kadencjach (2012-2016 i 2016-2020) nie może kandydować na członka senatu w kadencji 2020-2024 (dotyczy to również przypadków, kiedy członkostwo w senacie wynikało z pełnionej funkcji);

5. Do Senatu UO mogą kandydować osoby mające bierne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom i doktorantom.

6. Osoby wybrane do Senatu UO, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 roku, mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub poinformowania Przewodniczącego UKW gdzie i kiedy takie oświadczenie złożyły. Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego przez senatora spowoduje wygaśnięcie jego mandatu, a tym samym konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

7. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne.

8. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania alfabetycznie. Karta musi być zadrukowana tylko jednostronnie i musi być zaopatrzona w pieczęć Uczelnianej Komisji Wyborczej.

9. W dniu wyborów, o godzinie 9.00 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w obecności komisji skrutacyjnej pieczętuje urnę pieczątką Uczelnianej Komisji Wyborczej.

10. Wyborcy podchodzą do stołu komisji wyborczej, odbierają kartę do głosowania, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście wyborców; po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w którym oddaje głos;

11. Wyborca dokonuje wyboru osobiście, a kartę do głosowania umieszcza w urnie;

12. Głos jest ważny, jeżeli w karcie do głosowania, w kratce przy nazwiskach kandydatów, na których oddaje się głos, postawiony jest znak „X”. Głosów może być maksymalnie tyle ile dana grupa społeczności akademickiej ma przyznanych mandatów. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich są to 4 mandaty, zaś w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi to 2 mandaty.

13. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania:

· na której wyborca umieścił znak ”X” przy większej liczbie kandydatów niż miejsc mandatowych

· na której wyborca nie umieścił znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów,

· dokonał skreśleń nazwisk z listy kandydatów bądź dopisał na karcie wyborczej dodatkowe nazwiska.

14. Wybór następuje zwykłą większością ważnych głosów niezależnie od liczby biorących udział w głosowaniu.

15. O wyznaczonej godzinie zakończenia głosowania, komisja skrutacyjna, kończąc możliwość oddawania głosów sprawdza czy pieczęcie na urnie są nienaruszone, a następnie otwiera urnę i przelicza głosy. Komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie.

16. Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejne największe liczby głosów, przy czym, w przypadku wyborów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, na wydział przypada nie więcej niż jeden mandat.

17. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów z powodu równego rozłożenia głosów na kandydatów na senatora, przeprowadza się ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów i na nieobsadzone mandaty, w środę 22 lipca 2020 roku, w tych samych godzinach.

18. Wyniki wyborów ukażą się na stronie:

https://uni.opole.pl/page/3289/wybory-na-uniwersytecie-opolskim-2020

UWAGA

Bardzo proszę o przyjście na wybory w prawidłowo założonych maseczkach lub przyłbicach. Proszę również zabrać ze sobą własny długopis.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
aktualizacja: 09.06.2020

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATÓW NA DYREKTORA INSTYTUTU ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU

1. Zasady powoływania dyrektora instytutu Uniwersytetu Opolskiego:

a) dyrektora instytutu powołuje rektor spośród dwóch osób wskazanych przez zebranie ogólne pracowników instytutu,

b) powołany dyrektor instytutu musi reprezentować ewaluowaną dyscyplinę naukową,

c) funkcji dyrektora instytutu nie można łączyć z członkostwem w senacie.

2. Zasady powoływania dziekana wydziału Uniwersytetu Opolskiego:

a) rektor powołuje dziekana spośród dwóch ( 2 ) osób wskazanych przez zgromadzenie ogólne pracowników instytutów tworzących wydział,

b) funkcji dziekana nie można łączyć z członkostwem w radzie uniwersytetu, senacie, uczelnianej komisji wyborczej, komisjach dyscyplinarnych, z funkcją rzecznika dyscyplinarnego oraz dyrektora instytutu.

3. Procedurę wyłaniania kandydatów na dyrektora instytutu i dziekana wydziału przeprowadza przedstawiciel danego wydziału w Uczelnianej Komisji Wyborczej i procedura obejmuje dwa etapy:

a) odpowiednio zgłaszanie kandydatur na dyrektora instytutu oraz dziekana wydziału,

b) dokonanie wyłonienia dwóch ( 2 ) kandydatów na funkcję dyrektora instytutu oraz dwóch ( 2 ) kandydatów na funkcję dziekana wydziału z największą liczbą głosów spośród zgłoszonych kandydatur;

4. Pracownicy instytutu zgłaszają członkowi Uczelnianej Komisji Wyborczej, kandydatów na funkcję dyrektora instytutu i funkcję dziekana wydziału, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż trzy ( 3 ) dni robocze od daty ogłoszenia wezwania.

5. Prawo zgłaszania kandydatów, o których mowa w pkt 4 posiada każdy pracownik instytutu, zatrudniony na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym oraz dydaktycznym.

6. Kandydatury, o których mowa w pkt 4 należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

7. Wybory kandydatów na dyrektora instytutu i dziekana wydziału mogą odbyć się w tym samym dniu, a w przypadku, gdy ten sam kandydat zostanie zgłoszony na funkcję dyrektora instytutu i dziekana wydziału, wybory przeprowadza się w innych dniach.

8. W przypadku niezgłoszenia przynajmniej dwóch kandydatów na daną funkcję, przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej wyznacza nowy termin zgłaszania kandydatów, nie wcześniej jednakże niż trzy ( 3 ) dni robocze od daty ogłoszenia wezwania.

9. Uprawnieni pracownicy, o których mowa w pkt 5, dokonują wyboru kandydatów na dyrektora instytutu i dziekana wydziału poprzez udział w wyborach i oddanie głosów na ustalonej co do formy i wzoru karcie do głosowania.

10. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania alfabetycznie, a karta może być zadrukowana tylko jednostronnie i musi być zaopatrzona w pieczęć Uczelnianej Komisji Wyborczej.

11. Celem przeprowadzenia wyborów Uczelniana Komisja Wyborcza powołuje komisję skrutacyjną w każdym wydziale w liczbie, co najmniej, trzech ( 3 ) osób, w składzie:

a) przedstawiciela wskazanego przez dziekana wydziału,

b) przedstawiciela wskazanego przez dyrektora instytutu,

c) przedstawiciela wskazanego przez członka Uczelnianej Komisji Wyborczej – pełniącego funkcję przewodniczącego komisji skrutacyjnej,

d) kandydat na funkcję dyrektora instytutu oraz na funkcję dziekana wydziału, ma możliwość wskazania swojego przedstawiciela do komisji skrutacyjnej.

12. W terminie siedmiu ( 7 ) dni od dnia zakończenia zgłaszania kandydatur, przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej przeprowadza wybory dwóch kandydatów na funkcję dziekana wydziału i dwóch kandydatów na funkcję dyrektora instytutu.

13. Proces wyborczy realizowany jest według następujących zasad:

a) w dniu wyborów, o godzinie 9.00 przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej w obecności komisji skrutacyjnej pieczętuje urnę pieczątką Uczelnianej Komisji Wyborczej,

b) uprawnieni pracownicy odbierają kartę do głosowania w Dziekanacie, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście wyborców; po otrzymaniu karty do głosowania wyborca wrzuca kartę do głosowania do urny,

c) głos jest ważny, jeżeli w karcie do głosowania, w kratce przy nazwiskach kandydatów, na których oddaje się głos, postawiony jest tylko jeden znak „X”; za głos nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania na której wyborca umieścił znak ”X” przy większej liczbie kandydatów, nie umieścił znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów, dokonał skreśleń nazwisk z listy kandydatów bądź dopisał na karcie wyborczej dodatkowe nazwiska,

d) o godz. 15.00 komisja skrutacyjna, kończąc możliwość oddawania głosów sprawdza czy pieczęcie na urnie są nienaruszone, a następnie otwiera urnę i przelicza głosy,

e) komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie.

14. Komisja skrutacyjna dostarcza protokół wraz z kartami do głosowania członkowi Uczelnianej Komisji Wyborczej, który w ciągu trzech ( 3 ) dni roboczych od dnia wyborów przekazuje dokumentację z wyborów przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

15. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego w terminie nie późniejszym niż trzy ( 3 ) dni robocze, listę z dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.
aktualizacja: 28.05.2020

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

W związku z podpisaniem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego (Dz.U. z 2020 r., poz. 938) Uczelniana Komisja Wyborcza opracowała nowy kalendarz wyborczy, obejmujący niezrealizowane do tej pory procedury wyborcze. Konsolidacja Uczelni pociąga za sobą nowy podział mandatów w Senacie UO. Z tego powodu wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu mogą się rozpocząć po przyjęciu uchwały w sprawie zmiany podziału mandatów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024, które jest planowane na 18 czerwca 2020 roku.

Wybory przedstawicieli do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się po 15 lipca 2020 roku, ponieważ muszą być przeprowadzone wspólnie z pracownikami Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

KALENDARZ WYBORCZY 2020

I. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 19.06 do 31.07.2020 r.

II. Wskazanie kandydatów na Dziekanów i Dyrektorów Instytutów – od 01.06 do 31.07.2020 r.

III. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020 r.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
aktualizacja: 28.04.2020

KOMUNIKAT Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28.04.2020 r.

w sprawie: rodzaju systemu i instrukcji przeprowadzania głosowania w wyborach Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie § 96 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj.: Uchwała nr 253/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.) Uczelniana Komisja Wyborcza obwieszcza, co następuje:

§ 1

Uczelniana Komisja Wyborcza stosownie do postanowień § 96 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podjęła uchwałę z dnia 26.04.2020 r. w sprawie głosowania za pomocą systemów elektronicznych.

§ 2

1. Procedura wyboru Rektora Uniwersytetu Opolskiego, na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku, przeprowadzana będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Głosowanie elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Stosownie do postanowień § 96 ust. 4 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podaje się, że rodzajem systemu, za pomocą którego przeprowadzane będzie głosowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie aplikacja ANKIETER (serwis internetowy Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów).

§ 3

1. Stosownie do postanowień § 96 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podaje się instrukcję przeprowadzania głosowania, o którym mowa w § 2 ust. 2, za pomocą systemu, o którym mowa w § 2 ust. 3:

1) w systemie „ANKIETER” przygotowuje się grupę docelową, obejmującą listę elektorów uprawnionych do głosowania – według stanu na dzień głosowania,

2) w systemie „ANKIETER” tworzy się ankietę obejmującą listę do głosowania w trybie tajnym wraz z informacją obejmującą warianty głosów (ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJE SIĘ),

3) w ankiecie, o której mowa w pkt 2) uprawnieni do głosowania oddają głos poprzez zaznaczenie jednej z opcji: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

4) głosowanie uważa się za zakończone albo z chwilą otrzymania przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej głosów wszystkich członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, jeżeli nastąpiło to przed upływem terminu do oddawania głosów albo w momencie upływu wyznaczonego czasu określonego w Komunikacie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej,

5) o wynikach głosowania członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów zostają poinformowani przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, zaraz po otrzymaniu wyników z głosowania.

§ 4

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.


dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
aktualizacja: 27.04.2020

Ogłoszenie o terminie i formie spotkania z kandydatem na funkcję Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszono jednego kandydata na funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku – prof. dr hab. Marka Masnyka.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 511 z późn. zm.) procedury wyborcze wyboru rektora UO przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza elektorów oraz członków wspólnoty akademickiej na spotkanie z kandydatem na funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego w dniu 5 maja 2020 roku o godzinie 11.00 w formie transmisji internetowej na uczelnianym kanale YouTube – link będzie umieszczony na głównej stronie UO w dniu spotkania.

Z programem wyborczym kandydata na funkcję rektora UO można zapoznać się na stronie internetowej www.uni.opole.pl. Pytania do kandydata można przesyłać w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2020 r. oraz podczas transmisji na adres poczty elektronicznej <ukw-uo@uni.opole.pl>. Pytania należy wysyłać wyłącznie z adresów z domeny <@uni.opole.pl>. Kandydat na rektora UO, prof. dr hab. Marek Masnyk, podczas spotkania otwartego będzie udzielał odpowiedzi na zadane pytania.


Z wyrazami szacunku

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborcze
aktualizacja: 31.03.2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Opolskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany kalendarza wyborczego ustalonego przez Uczelnianą Komisje Wyborczą w dniu 16.01.2020r. Zmieniony terminarz wyborczy jest przedstawiony poniżej:

KALENDARZ WYBORCZY 2020

I. Wybory Rektora Uniwersytetu Opolskiego

1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – od 20.01 do 14.02.2020

2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora – od 20.03 do 03.04.2020

3. Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na Rektora – 16.04.2020*

4. Wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uniwersytetu – od 20.04 do 23.04.2020*

5. Zebranie otwarte kandydatów na stanowisko Rektora – 5.05.2020*

6. Zebranie wyborcze zwołane w celu wybrania Rektora – 7.05.2020*

*w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 528) procedury wyborcze 3-6 wyboru Rektora UO przeprowadzane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej

II. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 11.05 do 31.05.2020**

**w przypadku nieodwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, termin wyborów może ulec zmianie

III. Wskazanie kandydatów na Dziekanów i Dyrektorów Instytutów – od 1.06 do 30.06.2020

IV. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020


Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
aktualizacja: 19.03.2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

W związku z niezgłoszeniem w terminie 13–17.03.2020 r. przynajmniej dwóch kandydatów na Rektora UO oraz zmianą Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 248/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r.), Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że powtórzona zostanie procedura zgłaszania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów w Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6A, p. 215, w dniach 20.03–03.04.2020 r., od poniedziałku do piątku, od godz. 11.00 do godz. 13.00.

W związku z tym KALENDARZ WYBORCZY 2020 ogłoszony w dniu 16.01.2020 r. ulegnie zmianie. Nowy terminarz wyborczy zostanie przedstawiony przez UKW w odrębnym komunikacie.

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczejaktualizacja: 09.03.2020

Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora UO

W dniach 13.03 – 17.03.2020 Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 94 ust. 1, do podmiotów uprawionych do wskazywania kandydatów na stanowisko Rektora należą:
 1. co najmniej pięciu (5) członków Senatu UO;
 2. co najmniej dwudziestu pięciu (25) członków Uczelnianego Kolegium Elektorów;
 3. Rada Uniwersytetu.
Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów w Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6A, p. 215, w następujących terminach:
 • 13.03.2020 r., godz. 11.00 – 14.00;
 • 16.03.2020 r., godz. 12.00 – 14.00;
 • 17.03.2020 r., godz. 11.00 – 15.00.
Z poważaniem
dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczejaktualizacja: 05.03.2020

Wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz jego zastępcy

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory Przewodniczącego kolegium elektorów oraz jego zastępcy.

W wyniku głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrano dr hab. Tomasza Ciesielskiego, prof. UO, a na Jego zastępcę wybrany został dr hab. Piotr Stec, prof. UO.aktualizacja: 26.02.2020

Zaproszenie na pierwsze posiedzenie

Zapraszam wszystkich członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 roku o godzinie 13.00, w Auli Błękitnej, w budynku COLLEGIUM MAIUS, pl. Kopernika 11a.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu kolegium elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory Przewodniczącego kolegium elektorów oraz jego zastępcy.


Z poważaniem

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczejaktualizacja: 18.02.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2020-2024

Lista elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego
na kadencję 2020-2024

Lp.

Imię i Nazwisko

Grupa wyborcza

1

dr Adams-Tukiendorf Małgorzata

Wydział Filologiczny

2

Bald Aleksandra

Studenci UO

3

dr Bobrowska Agnieszka

Wydział Ekonomiczny

4

Bogocz Aleksandra

Studenci UO

5

dr hab. Bokszczanin Anna, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

6

dr Boniewska Ewa

Wydział Lekarski

7

dr hab. Broda Małgorzata, prof. UO

Wydział Chemii

8

mgr Brożonowicz Agnieszka

Administracja UO

9

Bułacz Jakub

Studenci UO

10

prof. dr hab. Chałupniak Radosław

Wydział Teologiczny

11

dr hab. Ciesielski Tomasz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

12

Chmielniak Dominika

Studenci UO

13

dr Czaja Joanna

Wydział Lekarski

14

dr hab. Czerwiński Adam, prof. UO

Wydział Ekonomiczny

15

dr Ćwieląg Krzysztof

Wydział Ekonomiczny

16

dr Demitrów Andrzej

Wydział Teologiczny

17

dr hab. Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

18

dr Drzewiecki Andrzej

Wydział Prawa i Administracji

19

dr hab. Dybizbański Marek, prof. UO

Wydział Filologiczny

20

dr hab. Ejsmont Krzysztof, prof. UO

Wydział Chemii

21

dr hab. Francuz Grzegorz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

22

Fura Łukasz

Studenci UO

23

mgr Ganczarski Marek

Administracja UO

24

dr hab. Geisler Robert, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

25

dr hab. n. med. Gierlotka Marek, prof. UO

Wydział Lekarski

26

dr hab. Glombik Konrad, prof. UO

Wydział Teologiczny

27

dr Gołowkin-Hudała Magdalena

Wydział Prawa i Administracji

28

dr Hebda Grzegorz

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

29

dr Janik-Komar Joanna

Wydział Nauk Społecznych

30

dr hab. Jastrzębowska Grażyna, prof. UO

Wydział Filologiczny

31

dr Jędrzejowska Ewa

Wydział Nauk Społecznych

32

dr hab. n. med. Jóźwiak Jacek, prof. UO

Wydział Lekarski

33

Kaczmarczyk Natalia

Studenci UO

34

dr hab. Kałuża Krystian, prof. UO

Wydział Teologiczny

35

dr hab. Kamińska Monika, prof. UO

Wydział Sztuki

36

Karbowiak Michał

Studenci UO

37

dr hab. Kauf Sabina, prof. UO

Wydział Ekonomiczny

38

dr hab. Kijaczko Stanisław, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

39

Klimczyk Katarzyna

Studenci UO

40

Kokot Paulina

Studenci UO

41

Kondraciuk Aleksandra

Studenci UO

42

dr Konieczna Ewelina

Wydział Nauk Społecznych

43

dr Kost Sławomir

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

44

mgr Kostuś Joanna

Administracja UO

45

dr inż. Krzesaj Marcin

Wydział Ekonomiczny

46

dr Kusakiewicz-Dawid Anna

Wydział Chemii

47

dr hab. Lech-Kirstein Danuta. prof. UO

Wydział Filologiczny

48

dr hab. Ledwina Anna, prof. UO

Wydział Filologiczny

49

dr hab. Lis Marek, prof. UO

Wydział Teologiczny

50

dr hab. Łeńska-Bąk Katarzyna , prof. UO

Wydział Filologiczny

51

dr hab. Majcher-Iwanow Barbara, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

52

dr hab. Marcinkiewicz Paweł, prof. UO

Wydział Filologiczny

53

dr Maziarz Antoni

Wydział Nauk Społecznych

54

Miczka Beniamin

Studenci UO

55

dr hab. Minkner Kamil, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

56

dr hab. Mitrus Sławomir, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

57

dr hab. Molek-Kozakowska Katarzyna, prof. UO

Wydział Filologiczny

58

prof. dr hab. Molenda Marian

Wydział Sztuki

59

Niemczyk Żaneta

Studenci UO

60

prof. dr hab. Nowak Arkadiusz

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

61

prof. dr hab. Nowak-Dziemianowicz Mirosława

Wydział Nauk Społecznych

62

dr hab. Nycz Edward, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

63

mgr Pająk Mariusz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

64

mgr Paradowski Tomasz

Administracja UO

65

dr hab. Pawelec Ewa, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

66

Piasecka Agata

Studenci UO

67

dr hab. Pietrek Daniel, prof. UO

Wydział Filologiczny

68

dr hab. Pisarek Izabella, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

69

dr hab. Późniak Grzegorz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

70

dr hab. Przymuszała Lidia, prof. UO

Wydział Filologiczny

71

dr hab. Rajfur Małgorzata, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

72

dr Rubisz Lech

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

73

Rurański Marcin

Studenci UO

74

dr hab. Sawicki Mariusz, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

75

dr hab. Siodłak Dawid, prof. UO

Wydział Chemii

76

dr Sobieraj Iwona

Wydział Nauk Społecznych

77

Staniczek Paulina

Studenci UO

78

dr hab. Stec Piotr, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

79

dr hab. n. med. Stęplewska Katarzyna, prof. UO

Wydział Lekarski

80

Strzelczyk Dominika

Studenci UO

81

dr inż. Suchacka Grażyna

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

82

dr Szczapow Edward

Wydział Sztuki

83

dr Szymańska-Czaplak Elżbieta

Wydział Filologiczny

84

dr hab. Szymański Andrzej, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

85

mgr inż. Świsłowski Paweł

Doktoranci UO

86

dr hab. Tendera Lidia, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

87

mgr Tracz Elżbieta

Studium Języków Obcych

88

Twardawski Monika

Studenci UO

89

dr hab. Walencik Dariusz, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

90

dr hab. Weissbrot-Koziarska Anna, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

91

Wiatr Anna

Studenci UO

92

prof. dr hab. Widok Norbert

Wydział Teologiczny

93

prof. dr hab. Wieczorek Piotr

Wydział Chemii

94

dr Wierzba Sławomir

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

95

mgr Witek Andrzej

Administracja UO

96

Wojtkowski Bartosz

Studenci UO

97

prof. dr hab. Wolny Ryszard

Wydział Filologiczny

98

dr hab. Woźniak Marta, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

99

dr Wysoczańska-Pająk Katarzyna

Wydział Filologiczny

100

dr hab. Yazykova Elena, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
aktualizacja: 07.02.2020

Wybory przedstawiciela doktorantów UO do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w 14 lutego 2020r. (piątek) o godz. 16.00 w sali nr 9, DS Mrowisko, przy ul. Katowicka 87, odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów UO do Uczelnianej Komisji Elektorów.aktualizacja: 29.01.2020

Wybory przedstawicieli administracji UO do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w 6 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 12.00 w Auli A i B, przy ul. Oleskiej 48, odbędą się wybory przedstawicieli administracji UO do Uczelnianej Komisji Elektorów.aktualizacja: 27.01.2020

Wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2020r. (środa) o godz. 17.00 w Collegium Civitas, sala 20, przy ul. Katowickiej 89, podczas Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego, odbędą się wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Elektorów.

W posiedzeniu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego może uczestniczyć każdy Student.aktualizacja: 27.01.2020

Podział mandatów elektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE). Podziału dokonano w oparciu o dane o stanie zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim na dzień 31.12.2019r. oraz postanowienia Statutu UO.

Jednostka

Wybory

Liczba mandatów

Wydział Chemii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Ekonomiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Filologiczny

Instytut Nauk o Literaturze

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Instytut Językoznawstwa

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Wydział Filologiczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Lekarski

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Historii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Instytut Nauk Pedagogicznych

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Psychologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

1

Wydział Nauk Społecznych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

5

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Prawa i Administracji

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Instytut Biologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Teologiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Sztuki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Języków Obcych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Wychowania Fizycznego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Administracja UO

z grupy pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi

5

Studenci UO

z grupy studentów UO

19

Doktoranci UO

z grupy doktorantów UO

1
aktualizacja: 27.01.2020

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej


Imię i Nazwisko

Jednostka

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

przewodniczący UKW

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

dr hab. Janusz Malak

zastępca przewodniczącego UKW

Wydział Filologiczny

mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

sekretarz UKW

Administracja UO

dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Wydział Chemii

dr Maja Krasucka

Wydział Ekonomiczny

dr Dariusz Ziaja

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Janusz Czelakowski

Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

dr Bartosz Maziarz

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

dr Agnieszka Włoch

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

Wydział Sztuki

Ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO

Wydział Teologiczny

mgr Agata Strząbała

Administracja UO

mgr Damian Tarasek

Samorząd Doktorantów

Angelika Zając

Samorząd Studencki
aktualizacja: 16.01.2020

Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego i członków Senatu UO - kalendarz wyborczy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego i członków Senatu UO

Na zdjęciu: Uczelniana Komisja Wyborcza podczas swojego pierwszego posiedzenia

Uczelniana Komisja Wyborcza w kadencji 2019-2023 opracowała kalendarz wyborczy. Procedura wyborcza rozpocznie się 20 stycznia. Oto szczegółowe kalendarium:

I. Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego

1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – od 20.01 do 14.02.2020

2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko rektora – od 13.03 do 17.03.2020

3. Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na rektora – 19.03.2020

4. Wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uniwersytetu – od 20.03 do 24.03.2020

5. Zebranie otwarte kandydatów na stanowisko rektora – 31.03.2020

6. Zebranie wyborcze zwołane w celu wybrania rektora – 7.04.2020

7. Czynności wyborcze realizowane w przypadku nierozstrzygnięcia wyniku wyborów na stanowisko rektora – od 14.04 do 15.05.2020

II. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 20.04 do 31.05.2020

III. Wskazanie kandydatów na dziekanów i dyrektorów instytutów – od 1.06 do 30.06.2020

IV. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

***

Uczelniana Komisja Wyborcza mieści się w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kard. B. Kominka 6a pok. 215 , 45-032 Opole.aktualizacja: 20.12.2019

Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2023

19 grudnia 2019 r. w Sali Plafonowej Collegium Maius miało miejsce pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2023, w którym uczestniczyli:

Przewodniczący – dr. hab. Daniel Janecki, prof. UO

Zastępca przewodniczącego - dr. hab. Janusz Malak

Sekretarz - mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

Wydział Chemii - dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Wydział Ekonomiczny - dr Maja Krasucka

Wydział Lekarski – dr Dariusz Ziaja

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - prof. dr hab. Janusz Czelakowski

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej - dr Bartosz Maziarz

Wydział Nauk Społecznych – dr Agnieszka Włoch

Wydział Sztuki - dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

Administracja UO - mgr Agata Strząbała

Samorząd Doktorantów - mgr Damian Tarasek

UKW wskazała adres swojej siedziby: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kard. B. Kominka 6a pok. 215 , 45-032 Opole.

Na swoim pierwszym spotkaniu członkowie komisji omówili zagadnienia związane z kalendarzem wyborczym na rok 2020, czynnym i biernym prawem wyborczym, podziałem mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, jak również w Senacie Uniwersytetu Opolskiego. Ustalono także sposób nadzoru nad wyborami przez członków UKW.

Kolejne zebranie komisji wyborczej zaplanowano na 9 stycznia 2020 r.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

.