Wybory na Uniwersytecie Opolskim

Aktualizacja 12.06.2024

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego
na kadencję 2024-2028

Skład Senatu Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2024-2028

Lp.

Imię i Nazwisko

Jednostka

dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO

Wydział Chemii

dr hab. Łukasz Mach, prof. UO

Wydział Ekonomiczny

dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO

Wydział Filologiczny

dr hab. Katarzyna Stęplewska, prof. UO

Wydział Lekarski

dr hab. Ganna Lytova, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr hab. Robert Honka, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Monika Sporek, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

Wydział Sztuki

ks. prof. dr hab. Marek Lis

Wydział Teologiczny

dr Andrzej Jasiński

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr Agnieszka Klimas-Kownacka

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr Aleksandra Piasecka

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr Piotr Sikora

Pozostali nauczyciele akademiccy

mgr Marek Ganczarski

Administracja UO

mgr Ewelina Pisarek

Administracja UO

mgr Michał Petka

Doktoranci UO

Paulina Dąbrowska

Studenci UO

Katarzyna Zalewska

Studenci UO

Julia Klimontowska

Studenci UO

Aleksandra Krupop

Studenci UO


****************************

Aktualizacja 25.03.2024

Ogłoszenie o terminie spotkania z kandydatami na funkcję Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza elektorów oraz członków wspólnoty akademickiej na spotkanie z kandydatami na stanowisko Rektora Uniwersytetu Opolskiego w dniu 4 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00. Spotkanie otwarte odbędzie się w Auli A i B w budynku przy ul. Oleskiej 48.


Z poważaniem
dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

****************************

Aktualizacja 11.03.2024

Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora UO

W dniach 13.03 – 19.03.2024r. Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 94 ust. 1, do podmiotów uprawionych do wskazywania kandydatów na stanowisko Rektora należą:

 1. co najmniej pięciu (5) członków Senatu UO;

 2. co najmniej dwudziestu pięciu (25) członków Uczelnianego Kolegium Elektorów;

 3. Rada Uniwersytetu.

Uczelniana Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów w Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6A, p. 215, w następujących terminach:

 • 13.03.2024r. (środa): 9.00-11.00

 • 14.03.2024r. (czwartek): 10.00-12.00

 • 15.03.2024r. (piątek): 11.00-12.30

 • 18.03.2024r. (poniedziałek): 12.00-14.00

 • 19.03.2024r. (wtorek): 12.00-14.00

Z poważaniem
dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

****************************

Aktualizacja 01.03.2024

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz jego zastępcy.
W wyniku głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrano
dra hab. Piotra Steca, prof. UO, a na Jego zastępcę wybrany został prof. dr hab. Andrzej Anderwald.

****************************

Aktualizacja 23.02.2024

Zaproszenie na pierwsze posiedzenie
Zapraszam wszystkich członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UO, na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się 29 lutego 2024 roku o godzinie 12.00, w Auli Błękitnej, w budynku COLLEGIUM MAIUS, pl. Kopernika 11a.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Opolskiego § 107 ust. 4, na pierwszym posiedzeniu kolegium elektorów, spośród członków UKE zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz jego zastępcy.

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej


****************************

Aktualizacja 19.02.2024

Lista elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Opolskiego
na kadencję 2024-2028

Lp.

Imię i Nazwisko

Grupa wyborcza

1

mgr Ewa Adamczyk

Wydział Nauk o Zdrowiu

2

prof. dr hab. Andrzej Anderwald

Wydział Teologiczny

3

dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO

Wydział Filologiczny

4

dr hab. Marek Białokur, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

5

dr hab. Elwira Bisz, prof. UO

Wydział Chemii

6

dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

7

Mikołaj Chajewski

Studenci UO

8

dr Bartosz Chorkowy

Wydział Ekonomiczny

9

mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

Administracja UO

10

dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

11

dr Joanna Czaja

Wydział Lekarski

12

dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

13

dr hab. Magdalena Dańko, prof. UO

Wydział Filologiczny

14

dr hab. Adriana Dawid, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

15

Paulina Dąbrowska

Studenci UO

16

dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

17

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

18

mgr Mateusz Domeradzki

Wydział Sztuki

19

dr Andrzej Drzewiecki

Wydział Prawa i Administracji

20

dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO

Wydział Chemii

21

dr hab. Anna Frankiewicz-Bodynek, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

22

dr hab. Ewa Ganowicz, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

23

dr hab. Robert Geisler, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

24

dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO

Wydział Lekarski

25

prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Wydział Teologiczny

26

prof. dr hab. Konrad Glombik

Wydział Teologiczny

27

dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

28

Mikołaj Jabłczyński

Studenci UO

29

Krzysztof Jadczak

Studenci UO

30

dr Joanna Janik-Komar

Wydział Nauk Społecznych

31

Roksana Januszewska

Studenci UO

32

dr Grzegorz Jędrzejewski

Wydział Nauk o Zdrowiu

33

mgr Jacek Jędrzejowski

Studium Języków Obcych

34

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO

Wydział Lekarski

35

Kita Adam

Studenci UO

36

prof. dr hab. Andrzej Kłos

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

37

mgr Maciej Kochański

Administracja UO

38

Aleksandra Kogut

Studenci UO

39

Stefani Koprek

Studenci UO

40

dr Sławomir Kost

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

41

mgr Joanna Kostuś

Administracja UO

42

dr Katarzyna Kownacka

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

43

dr Grzegorz Kozdraś

Wydział Nauk Społecznych

44

Aleksandra Krupop

Studenci UO

45

dr hab. Joanna Kulska, prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

46

Bartłomiej Lepczyński

Studenci UO

47

dr hab. Ganna Lytova, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

48

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO

Wydział Filologiczny

49

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Wydział Ekonomiczny

50

dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO

Wydział Filologiczny

51

Kacper Malinowski

Studenci UO

52

dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO

Wydział Filologiczny

53

Witold Maryniak

Studenci UO

54

dr Sebastian Maślanka

Wydział Filologiczny

55

dr Miłosz Mazur

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

56

dr Anna Modelska-Kwaśniowska

Wydział Filologiczny

57

prof. dr hab. Marian Molenda

Wydział Sztuki

58

dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

59

dr hab. Aleksandra Pająk- Głogiewicz, prof. UO

Wydział Filologiczny

60

mgr Mariusz Pająk

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

61

dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

62

dr Aleksandra Piasecka

Wydział Ekonomiczny

63

dr hab. Daniel Pietrek prof. UO

Wydział Filologiczny

64

mgr Ewelina Pisarek

Administracja UO

65

dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

66

dr Katarzyna Pluta

Wydział Prawa i Administracji

67

dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO

Wydział Filologiczny

68

dr Marzanna Pogorzelska

Wydział Filologiczny

69

dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO

Wydział Chemii

70

dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

Wydział Sztuki

71

dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

72

mgr Patricia Różańska-Ungur

Doktoranci UO

73

dr hab. Lech Rubisz. prof. UO

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

74

dr Piotr Sikora

Wydział Nauk Społecznych

75

dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO

Wydział Lekarski

76

dr hab. Valeriy Slipko, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

77

dr Marta Sobera

Wydział Nauk o Zdrowiu

78

Marcel Spodymek

Studenci UO

79

dr hab. Piotr Stec, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

80

dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO

Wydział Lekarski

81

dr hab. Renata Szyguła, prof. UO

Wydział Nauk o Zdrowiu

82

Anna Szyja

Studenci UO

83

dr inż. Paweł Świsłowski

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

84

Aleksandra Tarocińska

Studenci UO

85

dr hab. Lidia Tendera, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

86

dr Joanna Tomiczek-Szwiec

Wydział Lekarski

87

Iwona Turkowska

Studenci UO

88

dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

89

Mateusz Waliduda

Studenci UO

90

dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

91

prof. dr hab. Norbert Widok

Wydział Teologiczny

92

dr Dorota Wieczorek

Wydział Chemii

93

Paulina Wiercimok

Studenci UO

94

dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO

Wydział Chemii

95

prof. dr hab. Ryszard Wolny

Wydział Filologiczny

96

dr hab. Andrzej Wolski, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

97

mgr Ewelina Zalas

Administracja UO

98

dr Dariusz Ziaja

Wydział Lekarski

99

Filip Złośnik

Studenci UO

100

mgr Jolanta Żurakowska

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

ul. Kardynała Kominka 6a; pokój 215

mail: zecjan@uni.opole.pl


****************************

Senat UO Uchwałą nr 240/2020–2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:

 1. dr hab. Wioletta OCHĘDZAN-SIODŁAK, prof. UO – przedstawiciel Wydziału Chemii;

 1. dr Maja KRASUCKA – przedstawiciel Wydziału Ekonomicznego;

 2. dr hab. Joanna SKOLIK, prof. UO – przedstawiciel Wydziału Filologicznego;

 3. dr Michał BRACZKOWSKI – przedstawiciel Wydziału Lekarskiego;

 4. dr hab. Adam BACŁAWSKI, prof. UO – przedstawiciel Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;

 1. dr Magdalena OZIMEK-HANSLIK – przedstawiciel Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej;

 1. dr Dorota MASŁOWIEC – przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu;

 2. dr Agnieszka WŁOCH – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych;

 3. dr hab. Piotr SADOWSKI, prof. UO – przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji;

 1. dr hab. Daniel JANECKI, prof. UO – przedstawiciel Wydziału Przyrodniczo-Technicznego;

 1. dr hab. Grzegorz GAJOS, prof. UO – przedstawiciel Wydziału Sztuki;

 2. ks. dr hab. Piotr GÓRECKI, prof. UO – przedstawiciel Wydziału Teologicznego;

 1. mgr Beata BEDNARZ – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

 1. mgr Agata STRZĄBAŁA – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

 1. mgr inż. Katarzyna HALIKOWSKA-TARASEK – przedstawiciel doktorantów;

 2. Paweł LEPICH – przedstawiciel studentów.


Senat Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 241/2020–2024 z dnia 19 grudnia 2023 r.) po rozpoznaniu wniosku Rektora Uniwersytetu Opolskiego:

 1. na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Opolskiego
  – powołał dr. hab. Daniela JANECKIEGO, prof. UO;

 2. na Zastępcę Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Opolskiego – powołał dr hab. Wiolettę OCHĘDZAN-SIODŁAK, prof. UO;

 1. na Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Opolskiego
  – powołał mgr Agatę STRZĄBAŁĘ.Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) Uniwersytetu Opolskiego. Podziału dokonano w oparciu o dane o stanie zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim na dzień 31.12.2023 r. oraz postanowienia Statutu UO.

Jednostka

Wybory

Liczba mandatów

Wydział Chemii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Ekonomiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

1

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Filologiczny

Instytut Nauk o Literaturze

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

Instytut Językoznawstwa

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Wydział Filologiczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Lekarski

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Informatyki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

1

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Historii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

Instytut Nauk Pedagogicznych

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

Instytut Psychologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

1

Wydział Nauk Społecznych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Nauk o Zdrowiu

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

1

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

4

Wydział Prawa i Administracji

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Instytut Biologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Teologiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

0

Wydział Sztuki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Języków Obcych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Wychowania Fizycznego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Administracja UO

z grupy pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi

5

Studenci UO

z grupy studentów UO

19

Doktoranci UO

z grupy doktorantów UO

1


Uczelniana Komisja Wyborcza w kadencji 2024-2027 opracowała kalendarz wyborczy. Procedura wyborcza rozpocznie się 16 stycznia. Oto szczegółowe kalendarium:

 1. Wybory Rektora Uniwersytetu Opolskiego

  1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – od 16.01 do 16.02.2024 r.

  2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora – od 13.03 do 19.03.2024 r.

  3. Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na Rektora – 21.03.2024 r.

  4. Wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uniwersytetu – od 22.03 do 27.03.2024 r.

  5. Zebranie otwarte kandydatów na stanowisko Rektora – 04.04.2024 r.

  6. Zebranie wyborcze zwołane w celu wybrania Rektora – 10.04.2024 r.

  7. Czynności wyborcze realizowane w przypadku nierozstrzygnięcia wyniku wyborów na stanowisko Rektora – od 15.04 do 17.05.2024 r.

 1. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 22.04 do 29.05.2024 r.

 1. Wskazanie kandydatów na Dziekanów i Dyrektorów Instytutów – od 03.06 do 28.06.2024 r.

 1. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 01.10 do 15.12.2024 r.


Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

.