Uniwersytet Opolski dołączył do Polskiego Centrum Radonowego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski dołączył do Polskiego Centrum Radonowego

Polskie Centrum Radonowe jest siecią naukową, którą tworzą instytucje prowadzące badania dotyczące promieniotwórczego gazu, jakim jest radon. Uniwersytet Opolski będą w niej reprezentować: dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO i dr hab. Daniel Janecki, prof. UO.

Zarówno profesor Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, jak i profesor Daniel Janecki, to pracownicy naukowi Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Profesor Dołhańczuk-Śródka jest ponadto jego dyrektorką, a także inspektorką ochrony radiologicznej.

Polskie Centrum Radonowe prowadzi badania związane z występowaniem radonu w przyrodzie oraz jego oddziaływaniem na środowisko i ludzi. To promieniotwórczy gaz szlachetny, którego symbolem jest Rn. Ten bezbarwny i bezwonny pierwiastek chemiczny znany jest od 1900 roku, kiedy odkrył go Friedrich Dorn. Wykorzystuje się go między innymi w radioterapii.

Centrum powstało, żeby integrować środowisko naukowe i eksperckie, umożliwiać mu wymianę informacji naukowych i formalno-prawnych oraz promować działalność zrzeszonych w niej instytucji. Ułatwia też pozyskiwanie projektów badawczych oraz wspomaga organizację lub organizuje szkolenia, pomiary porównawcze, seminaria, webinaria i konferencje.

Ponadto organizacja wspiera imprezy popularyzujące wiedzę o radonie oraz redaguje materiały szkoleniowe i informacyjne na temat tego pierwiastka chemicznego. Jednocześnie wspomaga działalność organów rządowych i samorządowych w zakresie decyzji i formułowania przepisów prawa. Organizacja istnieje od 2002 roku, a jej siedziba mieści się w Katowicach.

.