Sukces studentów medycyny UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Sukces studentów medycyny UO

Praca naukowa Studenckiego Koła Naukowego „Vita Parva” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego jako jedyna praca studencka z Europy spośród ponad 100 nadesłanych zgłoszeń otrzymała pozytywną recenzję i została zaprezentowana podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Neonatus 2019” w sesji doniesień własnych, 11 października 2019 r. w Warszawie.

Członkowie koła - studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim  w składzie: Jakub Słowik, Aleksandra Pławiak, Jarosław Jarosławski, Weronika Stawska i Joanna Liber reprezentowali nasz uniwersytet wśród wybitnych naukowców z wielu krajów, w tym z USA, Anglii, Szkocji, Szwecji czy Austrii. Przedstawili swoją pracę pt. „Changes in total serum bilirubin levels in infants with hypoxic-ischemic encephalopathy in the first four days after birth”.

Wyniki ich badań zostały także opublikowane w renomowanym czasopiśmie „Standardy Medyczne – Pediatria”.

 ***

NEONATUS to cykl konferencji poświęcony klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem adresowany do neonatologów, pediatrów, anestezjologów i chirurgów dziecięcych z mocnym akcentem na promocje postępowań klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Spotkania mają stałe sesje tematyczne: Edukacja podyplomowa, Nowości, Leczenie/diagnostyka: skuteczne vs. nieskuteczne, Wieloośrodkowe badania kliniczne, Doniesienia własne, Warsztaty praktyczne.

2
2
.