Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

W poniedziałek 6 maja 2019 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane, realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020. Kursy, podobnie jak w poprzedniej rejestracji, zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Dodatkowo wyodrębniono kursy prowadzone w językach obcych. Studenci wielu kierunków w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy kursów. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się, z której grupy należy wybrać kurs.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów - 6-8 maja 2019 r.

II tura zapisów - 13-15 maja 2019 r.

Zgodnie regulaminem rejestracji na kursy ogólnouczelniane zmienne student, który nie zarejestrował się na kurs ogólnouczelniany w I i II turze elektronicznej rejestracji jest zmuszony do znalezienia wolnego miejsca na kursie ogólnouczelnianym na własną rękę, ale tylko do dnia rozpoczęcia semestru. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę właściwego dziekana w porozumieniu z wydziałowym koordynatorem ECTS.

.