Dzień otwarty na kierunku lekarskim UO - przyjdź 21 marca 2019 r.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dzień otwarty na kierunku lekarskim UO - przyjdź 21 marca 2019 r.

21 marca 2019 r. w Instytucie Medycyny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowany zostanie dzień otwarty, skierowany do licealistów zainteresowanych w przyszłości studiowaniem na kierunku lekarskim.

Wydarzenie to, odbywające się pod patronatem Dyrekcji Instytutu Medycyny oraz Władz Rektorskich Uniwersytetu Opolskiego oraz koordynowane przez studentów* zaangażowanych w działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA-Poland), obfitować będzie w ciekawe wykłady akademickie oraz specjalnie przygotowane zajęcia z możliwością praktycznego uczestnictwa licealistów w symulowanych ćwiczeniach związanych z danym przedmiotem realizowanym na kierunku lekarskim.

Będzie to również okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Opolskiego, infrastrukturą budynku oraz wyposażeniem sal dydaktycznych Collegium Medicum, a także - co być może najważniejsze - okazja do kontaktu z obecnymi studentami kierunku lekarskiego, reprezentowanymi przez IFMSA-Poland.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym i ciekawym wydarzeniu edukacyjnym. Mamy nadzieję, iż dla wielu Nauczycieli oraz Uczniów będzie to bardzo dobra okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat kształcenia na kierunku lekarskim oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi możliwościami technik edukacyjnych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej konspektem dnia otwartego na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA LICEALISTÓW na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego

21 marca 2019, godz. 8.30 - 14.00

MIEJSCE: COLLEGIUM MEDICUM UO, ul. OLESKA 48, OPOLE

ORGANIZATOR: IFMSA-POLAND, INSTYTUT MEDYCYNY UO

Dzień otwarty dla licealistów organizowany jest przez IFMSA-Poland (Oddział-Kandydat Opole), przy wsparciu dyrekcji Instytutu Medycyny oraz władz rektorskich Uniwersytetu Opolskiego. IFMSA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny jest organizacją skupiającą studentów medycyny i młodych lekarzy, zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych.

ORGANIZACJA DNIA OTWARTEGO DLA LICEALISTÓW

Do grupy 10-12 licealistów zostanie przydzielony 1 student-przewodnik, którego zadaniem będzie oprowadzanie uczniów po terenie Uniwersytetu Opolskiego, w tym głównie Collegium Medicum.

Podczas dnia otwartego odbędą się trzy wykłady akademickie, kolejno o godzinie 8.30, 11.00 i 13.30. Wykłady zaplanowane zostały w sekwencjach 30-45-minutowych, zaś po każdym wykładzie przedstawione zostaną efekty pracy studenckich kół naukowych (biochemicznego, internistycznego, pediatrycznego, chirurgicznego, onkologicznego, ginekologicznego oraz neonatologicznego).

W wybranych jednostkach dydaktycznych Instytutu Medycyny zorganizowane zostaną zajęcia z możliwością praktycznego uczestnictwa licealistów w symulowanych ćwiczeniach związanych z danym przedmiotem.

 WYKŁADY

 WYKŁAD 1.

Godz. 08:30

A. „Praca lekarza z perspektywy praktyka” - autorskie relacje lekarzy-praktyków z codziennej pracy.

B. Prezentacja organizacji studenckiej IFMSA-Poland.

C. Przedstawienie trzech kół naukowych.

D. Panel dyskusyjny dotyczący studiowania.

WYKŁAD 2.

Godz. 11:00

A. „Ciekawe przypadki kliniczne” - autorskie relacje lekarzy-klinicystów na temat interesujących przypadków medycznych.

B. Przedstawienie dwóch kół naukowych.

Instytut Medycyny ul. Oleska 48, 45–052 Opole tel. +48 77 452 74 45 lekarski@uni.opole.pl www.lekarski.uni.opole.pl

 WYKŁAD 3.

Godz. 13:30

A. „Otwieranie drzwi na medycynę, czyli jak dobrze napisać maturę?” - autorski wykład i spotkanie z doktorem nauk biologicznych, wykładowcą kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

B. Przedstawienie dwóch kół naukowych.

C. „Co udało Ci się zapamiętać po dniu otwartym na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego ?” - quiz interaktywny

 JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE INSTYTUTU MEDYCYNY

ZAKŁAD ANATOMII

W planie prezentacja filmu z operacjami przeprowadzonymi przez wykładowców, prezentacja możliwości edukacyjnych „Anatomage” - interaktywnego stołu do nauki anatomii, prezentacja USG, prezentacja aplikacji „Wirtualne serce”, konkurs na rozpoznanie urazu na zdjęciach RTG.

 ZAKŁAD FIZJOLOGII

W planie prezentacja EKG, prezentacja spirometrii, samodzielne przeprowadzenie badania spirometrycznego przez licealistów, badanie odruchów przy pomocy młoteczka neurologicznego.

 ZAKŁAD HISTOLOGII

W planie prezentacja filmu promującego kierunek lekarski w pomieszczeniach Zakładu Histologii, konkurs na rozpoznawanie preparatów histologicznych (tzw. szkiełek).

 ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

W planie prezentacja preparatów patomorfologicznych związanych z wybranymi chorobami, konkurs wiedzy na temat rozpoznawania zmian patologicznych w powiązaniu z czynnikami ryzyka chorób.

 ZAKŁAD BIOFIZYKI

W planie prezentacja badania wariografem oraz prezentacja badania termoregulacji.

 BIBLIOTEKA UO

W planie intelektualna gra w bibliotece, polegająca na wyborze słowa będącego nazwą przedmiotu akademickiego, powiązaniu tego słowa z dostępnymi podręcznikami oraz poszukiwaniem w nich dalszych informacji jako zadań do zrealizowania.

 WIELOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (WCSM)

W planie prezentacja możliwości edukacyjnych WCSM połączona z oprowadzaniem po Centrum, a także zainscenizowana scena z zasad udzielania pierwszej pomocy z udziałem licealistów.

 KONTAKT

Agnieszka Grobelczyk telefon: 782 610 422 e-mail: agagro97@tlen.pl

Anna Mordalska telefon: 508 344 362 e-mail: annamordalska@gmail.com

Sonia Dziugieł telefon: 508 394 618 e-mail: akcjeopole@gmail.com


.