Współpraca UO i Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Współpraca UO i Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Uniwersytet Opolski podpisał 23 marca 2023 r. umowę o współpracy z Zespołem Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Pozwoli ona na jeszcze lepszą współpracę pomiędzy uczelnią a szkołą, co ma przyczynić się do podniesienia jakości edukacji w regionie. Umowę w imieniu naszej uczelni podpisała prorektor ds. kształcenia i studentów UO dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, a w imieniu szkoły jej dyrektor Piotr Worobiec.


.