FORTHEM - Międzynarodowe sympozjum nt. nauki obywatelskiej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: FORTHEM - Międzynarodowe sympozjum nt. nauki obywatelskiej

Uniwersytet Opolski od 28 do 30 marca 2023 r. gości przedstawicieli partnerskich uniwersytetów FORTHEM z Jyväskylä, Agder, Walencji i Moguncji w ramach sympozjum na temat modelowania nauki obywatelskiej dla placówek edukacyjnych Modelling Citizen Science for Education (MSCEDU).

Wydarzenie jest punktem kulminacyjnym projektu MSCEDU, realizowanego przez badaczy i badaczki z Pracowni Wielojęzyczności FORTHEM (Multilingualism in School and Higher Education FORTHEM Lab), a w UO przez Instytut Językoznawstwa (Wydział Filologiczny) i Katedrę Nauk Socjologicznych (Wydział Nauk Społecznych)


Celem opolskiej części projektu jest przygotowanie studentów/ek i nauczycieli/ek z wybranych liceów do wprowadzania elementów nauki obywatelskiej w pracy projektowej z uczniami i uczennicami klas o profilu humanistycznym i społecznym. W tym semestrze młodzież PLO III, VI i VIII wykorzystuje znajomość metod badawczych, aby zgłębić ważne dla siebie kwestie, zidentyfikowane w najbliższym otoczeniu. W tegorocznym cyklu MSCEDU tematyka uczniowskich przedsięwzięć dotyczy społecznych uwarunkowań komunikacji językowej i medialnej.

W trakcie sympozjum naukowego opracowany zostanie model procesu wdrażania nauki obywatelskiej do szkół według teorii zmiany. Odbędą się prezentacje i seminaria dotyczące aspektów współpracy ze szkołami w różnych krajach, oraz grupy fokusowe na temat zaangażowania, motywacji i wyzwań w procesie implementacji, o którym więcej np. tutaj.

Ponadto w czwartek, 30 marca 2023 r., organizatorzy zapraszają na:

- otwartą sesję networkingową dla pracowników i studentów zainteresowanych współpracą w ramach pracowni FORTHEM, z udziałem ekspertów: Päivikki Lahtinen, Uniwersytet Agder, zarządzająca w misji Labs and Co-creation; prof. Tamás Péter Szabó, Uniwersytet Jyväskylä, koordynator pracowni FORTHEM w okresie pilotażu sojuszu; dr Barbara Curyło, Uniwersytet Opolski, uczelniana koordynatorka FORTHEM (godz. 11.30-13.00, Collegium Civitas, sala 104) 

oraz

- wykład otwarty połączony z warsztatami na temat współpracy z interesariuszami (w języku angielskim) Facilitating co-creation: Insights from UiA’s co-creation projects at CoLab, Päivikki Lahtinen (godz. 14.00-15.30, Collegium Civitas, sala 104)

Wydarzenie zorganizowano dzięki wsparciu środków unijnych projektu FIT FORTHEM (Horyzont 2020, umowa grantowa 101017248).

Program w załączeniu.

dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO i mgr Marcin Deutschmann

Załączniki

Pobierz: PROGRAM
.