IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Tygodniu Pracy Socjalnej. Wydarzenia na Uniwersytecie Opolskim odbędą się w dniach od 20 do 24 marca br.

Program:

Dzień 1. 20.03.2023

Posterowa Sesja Naukowa pt. Współczesne problemy i kwestie społecznie
Moderatorzy: dr hab. prof. UO Anna Weissbrot-Koziarska, mgr Sławomir Kania
Studencka sesja posterowa jest okazją do dyskusji wokół problemów i kwestii społecznych. Obecne wyzwania stawiane przed pedagogami, psychologami oraz pracownikami socjalnymi inspirują do poszukiwania nowych metod pracy. Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do dzielenia się swoimi pomysłami w formie plakatowej prezentacji naukowej.
Prowadzący: Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych, Katedra Pedagogiki Społecznej.
Miejsce: Hol Wydział Nauk Społecznych
Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@uni.opole.pl)

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SIECIUJĄCE KOŁA NAUKOWE
Organizatorzy: Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Serdecznie zapraszamy na pierwsze ogólnopolskie seminarium sieciujące koła naukowe zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Szkół Pracy Socjalnej. Spotkanie organizowane jest przez studentów i studentki pracy socjalnej oraz zarządzania w służbach społecznych z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.
Zaproszenie: PoMOC czy MOC pomagania Działalność studenckich kół naukowych
Program Seminarium sieciującego koła naukowe
Miejsce: Microsoft-Teams
Kontakt: knaiw.seminarium@gmail.com
Link do strony Organizatora

Dzień 2. 21.03.2023
Twórcze łączenie teorii i praktyki działania społecznego

Moderatorzy: dr hab. Prof. UO Anna Weissbrot-Koziarska, mgr Sławomir Kania
„Twórcze łączenie teorii i praktyki działania społecznego” to dzień spotkań, warsztatów i wykładów, który jest okazją do zaprezentowania najnowszych obszarów zainteresowań badawczych i praktycznych pracowników oraz współpracowników Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego.
Harmonogram dnia
9:45-11:15 – Badanie wyzwań edukacyjnych w post pandemii (warsztat) – dr Ewelina Konieczna
11:30-13:00 – Partycypacyjne metody zachowania pamięci społecznej i przekazu dziedzictwa (warsztat) – dr Iwona Sobieraj
13:15-14:00 – “Ku…” rozwojowi logoprofilaktyki. – dr Katarzyna Jarosz
14:15-15:40 – Emigracja jako sytuacja edukacyjna w biografii małżeńskiej – dr Karolina Kupis
Miejsce: 102 INP
Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@uni.opole.pl) 

Dzień 3. 22.03.2023
Praca socjalna w środowisku wielokulturowym

Moderatorzy: mgr Sławomir Kania
Sytuacja, w jakiej znalazł się cały świat w ujęciu globalnym i makroregionalnym wielu państw, wymusza zmiany w działaniach społecznych. Migracje ludności w poszukiwaniu warunków do dobrej egzystencji powodują, że często obok siebie żyją i funkcjonują ludzie wielu narodowości. To stawia nowe wyzwania dla pracy socjalnej, która musi zmierzyć się z problematyką wielokulturowości. Problemy społeczno-kulturowe oraz sytuacja socjalna mniejszości etnicznych oraz narodowych stanowią argument za poszukiwaniem nowych metod pracy. Inspiracją w tym obszarze mogą być dotychczasowe doświadczenia organizacji oraz instytucji działający na rzecz dialogu międzykulturowego w Polsce.
Harmonogram dnia
10:00-12:00 Animacja społeczna w współpracy międzykulturowej – mgr Marek Wiendlocha
Miejsce: Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce, Wystawa stała „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość” (obowiązują zapisy)
Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@uni.opole.pl)

Dzień 4. 23.03.2023
Dzień Wolontariatu i NGO

Moderatorzy: mgr Sławomir Kania
Wolontariat może tworzyć przestrzeń dla samorozwoju. Jest formą działalności człowieka, która sprawia, że czujemy się potrzebni innym, co w konsekwencji wzbogaca naszą osobowość. Udział w wolontariacie jest przystankiem do pełnienia różnych ról społecznych, w tym zawodowych, takich jak pracownik socjalny czy pedagog społeczny. Jednak, jak do każdej działalności, tak i do bycia wolontariuszem, trzeba się dobrze przygotować. W tym celu wsparciem służy wiele instytucji i organizacji. Jednymi z nich są NGO-sy. Proponujemy spotkanie z przedstawicielami NGO, które ma na celu przybliżenie sylwetki wolontariusza, specyfiki funkcjonowania wolontariatu w strukturach NGO oraz promowanie wolontariatu, jako drogi rozwoju zawodowego i społecznego jednostki.
Ramowy plan spotkań
15:00-16:00 Terapia uzależnień młodzieży i dorosłych – mgr Paweł Andrzejuk
16:15- 17:00 – Idea wolontariatu w pracy socjalnej – dr Zdzisław Markiewicz
Miejsce: sala 205 INP UO
Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@ uni.opole.pl )

Załączniki

Pobierz: PROGRAM
Pobierz: PROGRAM
.