Debiut na 5-tkę w LEK-u!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Debiut na 5-tkę w LEK-u!

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego w tym roku po raz pierwszy podchodzili do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Wśród „debiutantów” zajęli w tym starciu piąte miejsce w kraju! Wyprzedzili pod względem wyników kolegów z wielu renomowanych uniwersytetów medycznych.

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) to państwowy egzamin, który trzeba zdać, by uzyskać pełne prawa wykonywania zawodu lekarza. Można do niego przystąpić dwa razy w roku: w lutym i we wrześniu.

– Do egzaminu w sesji wiosennej w tym roku w całym kraju przystąpiły 8483 osoby. Średnia uzyskanych przez wszystkich zdających punktów wyniosła 161,9 – relacjonuje dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO, dziekan Wydziału Lekarskiego UO. - Studenci ostatniego roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego przystąpili do niego po raz pierwszy w historii od uruchomienia tego kierunku na naszej uczelni. Była to dla nas zatem pierwsza weryfikacja efektów i jakości kształcenia. W zestawieniu uczelni i studentów, którzy po raz pierwszy zdawali ten egzamin, nasi studenci zajęli w tym rankingu piąte miejsce. To wynik, który absolutnie nas satysfakcjonuje.

Do tegorocznej wiosennej sesji LEK-u zgłosiło się łącznie 77 studentów kierunku lekarskiego UO. Z tego grona 76 przystąpiło do egzaminu, a 75 go zdało. Średnia zdobytych przez studentów UO punktów to 162,7, a maksymalna zdobyta punktacja to 186 na 194 pkt możliwe do zdobycia (6 z 200 zadań egzaminacyjnych zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia).

– Nasi studenci wyprzedzili tym samym pod względem wyników studentów wielu renomowanych uniwersytetów medycznych. To świetny prognostyk dla kolejnych roczników, które kształcą się na naszym wydziale – podkreśla dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak. – To także dowód, że nauczyciele akademiccy na kierunku lekarskim to doskonała, w odpowiedni sposób dobrana kadra, a infrastruktura, z której korzystają studenci, zbudowana wysiłkiem Uniwersytetu Opolskiego, władz samorządowych i szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, w pełni zabezpiecza potrzeby kształcenia.

Kierunek lekarski w Uniwersytecie Opolskim został u uruchomiony w roku akademickim 2017/18. Obecnie kształci się na nim 804 studentów. W pierwszym roku jego istnienia przyjęto 100 słuchaczy, a w tym roku akademickim studia te rozpoczęło 170 osób.

– Uruchomienie kierunku lekarskiego było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę – stwierdza prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor UO. – Nie mamy problemów z naborem, studenci są coraz lepsi, a wydział i uniwersytet cieszą się dobrą opinią. Mamy dobrą bazą lekarską i szpitalną, bo jako jedna z nielicznych młodych uczelni, które prowadzą kształcenie w tej dyscyplinie, mamy własny szpital uniwersytecki, co jest dużym plusem. Wysoki poziom kształcenia potwierdza zarówno wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego, jak i wyniki ewaluacji, w których dyscyplina nauki medyczne otrzymała ocenę B+. Daje nam to pełne uprawnienia awansowe.

Obecnie Wydział Lekarski ma 25 samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora, 55 doktorów, w tym wielu doktorów nauk medycznych i 200 pozostałych pracowników naukowych i dydaktycznych. – 20 procent tych pracowników jest zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, a 80 proc. zajmuje się wyłącznie dydaktyką – podaje dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak. – Kompetencje naszej kadry zostały dwukrotnie pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, co jest niezmiernie ważne, bo to jedna z podstaw, która definiuje jakość kształcenia na kierunku lekarskim.

Jedną z najważniejszych przesłanek do uruchomienia kierunku lekarskiego była potrzeba zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Opola i regionu. Województwo opolskie jest na przedostatnim miejscu w Polsce pod względem liczby lekarzy przypadających na 10 tys. czy 100 tys. mieszkańców. Władze UO, Wydziału Lekarskiego, a także władze samorządowe regionu liczą, że wielu absolwentów kierunku lekarskiego wybierze szpitale w regionie jako miejsca pracy. By ich do tego zachęcić samorząd województwa od trzech lat funduje stypendia dla najlepszych studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego. Pierwsza ich edycja zaczęła się w roku akademickim 2020/2021. W tym roku przyznano je kolejnym 27 osobom. Łącznie pobiera je obecnie 71 studentów. Takie stypendium wynosi 2 tys. zł miesięcznie. Osoby, które je pobierają, zobowiązują się, że po zakończeniu studiów będą pracować w placówkach medycznych w regionie tak długo, jak długi będzie okres, w którym skorzystają ze stypendium.

– Mamy nadzieję, że wielu naszych studentów zintegrowało się z opolskim środowiskiem uniwersyteckim, widzi się w pracy w placówkach w regionie i będzie chciało związać się na trwałe z Opolem i Opolszczyzną – podsumowuje dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO, dziekan Wydziału Lekarskiego UO.

.