Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

27 studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego do końca swoich studiów będzie pobierać stypendia województwa opolskiego, po 2 tys. zł miesięcznie. W zamian zobowiązali się po zakończeniu studiów pracować w placówkach medycznych w regionie tak długo, jak długi będzie okres, w którym skorzystają ze stypendium.


Jednym ze stypendystów województwa opolskiego został w tym roku Sebastian Lechowski, student V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

– To stypendium to przede wszystkim prestiż, ale też bardzo duży profit pozwalający na otwarcie wielu drzwi i duże ułatwienie w przyszłej pracy – mówi. Jako miejsce swojej przyszłej pracy wskazał Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, a interesują go takie specjalizacje jak chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa czy anestezjologia i intensywna terapia. – Jest to świetnie rozwijająca się jednostka kliniczna, która ma bardzo duży potencjał. Jestem rodowitym Opolaninem, w związku z tym wolałbym zostać w naszym regionie i kontynuować rozwijanie medycyny opolskiej.

Ze stypendium województwa opolskiego będzie też korzystał Bartosz Sieńkowski z IV roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Miejscem, w którym po studiach „odpracuje” stypendium, będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu przy ul. Wodociągowej, a wybraną specjalizacją: psychiatria. – Zależy mi na pracy z człowiekiem, na wspólnym stawianiu kroków ku temu, żeby było lepiej i obserwowaniu pacjenta. Myślę, że daje to bardzo dużą satysfakcję – tłumaczy stypendysta.
 
Co zdecydowało o tym, że aplikował o stypendium i zdecydował się związać na początku zawodowej drogi z konkretną placówką? – Dla mnie to szansa na realizowanie różnych kursów i szkoleń. Przede wszystkim chodzi o szkolenie psychoterapeutyczne czy inne szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz pracę z pacjentem – mówi. – Te szkolenia są płatne, często bardzo wysoko, a stypendium pozwoli mi je odbyć. Była to oczywiście trudna decyzja, bo muszę się zdecydować na jedno miejsce pracy. Ale i tak musiałbym się na to zdecydować, a tutaj będą zajęcia na miejscu, znam już ośrodek, więc na pewno będzie mi łatwiej się wdrażać, niż choćby w moim mieście rodzinnym, gdzie nikogo nie znam – dodaje pochodzący z woj. pomorskiego student UO.

Tegoroczna edycja stypendiów województwa opolskiego dla studentów kierunku lekarskiego jest już trzecią. Pierwsza zaczęła się w roku akademickim 2020/2021. Podstawowym warunkiem ubiegania się o to stypendium jest aktywny status studenta IV, V i VI roku, niepowtarzanie roku, niekorzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów w czasie, na który ubiega się o przyznanie stypendium. Stypendyści zobowiązują się do zrealizowania stażu podyplomowego w woj. opolskim, do podjęcie pracy w placówce medycznej, której podmiotem tworzącym jest woj. opolskie albo inny samorząd z opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski, na czas pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium oraz wybór specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa.

Obecnie 44 studentów kontynuuje pobieranie stypendium przyznanego w ramach poprzednich naborów. Wraz z 27 tegorocznymi stypendystami, wśród których jest 13 kobiet i 14 mężczyzn, w tym roku akademickim wsparcie pobierać będzie w sumie 71 osób. Władze woj. opolskiego podkreślają, że dzięki programowi stypendialnemu studentki i studenci kierunku lekarskiego zyskują wsparcie finansowe na czas studiów, a region w ten sposób zapewnia lekarki i lekarzy dla mieszkańców. 

- Oczywiście na tych lekarzy trzeba poczekać, ale efekty już mamy – mówi wicemarszałkini woj. opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura. – Siedmiu absolwentów tego kierunku, którzy brali udział w pierwszej edycji projektu, już pracuje w naszym regionie w bardzo różnych specjalizacjach. Mamy nich osoby, które wybrały położnictwo, anestezjologię, chirurgię czy medycynę rodzinną.

Wśród tegorocznych 27 stypendystów aż 21 to studenci Uniwersytetu Opolskiego. Są w tym gronie także studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademii Śląskiej w Katowicach. Większość tegorocznych stypendystów pochodzi z woj. opolskiego, ale są także osoby z woj. podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego czy podkarpackiego. Aż 15 tegorocznych stypendystów wskazało Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu jako miejsce szkolenia specjalizacyjnego.
 
– Te stypendia to zobowiązanie i wielka odpowiedzialność dla obydwu stron – podkreśla Andrzej Buła, marszałek woj. opolskiego. – Z jednej strony dla młodych ludzi, którzy uczą się, ale wciąż chcą mieć czas i przestrzeń także na zabawę. Tymczasem, podpisując umowę stypendialną, podejmują pierwsze zobowiązania zawodowe. Z drugiej – jest to też wielkie zobowiązanie i wielka odpowiedzialność nasza, samorządów i władz regionu, żeby po skończeniu studiów zapewnić im dobre miejsca pracy w nowoczesnych, świetnie wyposażonych, rozwijających się ośrodkach. 

GALERIA (fot. S. Koral)

.