Warsztaty i projekt dla studentów Wydziału Lekarskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Warsztaty i projekt dla studentów Wydziału Lekarskiego

Warsztaty pt. Misja – Efektywna Nauka, Warsztaty Szycia Chirurgicznego i Pink Lips Projekt – to propozycje opolskiego oddziału IFMSA dla studentów Wydziału Lekarskiego na styczeń.


Warsztaty pn. Misja – Efektywna Nauka odbędą się 11 stycznia 2023 r. Studenci medycyny dowiedzą się na nich, czy wiedzą już wszystko o metodach efektywnej nauki?
 
Warsztaty Szycia Chirurgicznego odbędą się 12 i 13 stycznia 2023 r. Zorganizowane zostaną we współpracy z SKN Lancet.

Kontakt do koordynatora warsztatów: lome@opole.ifmsa.pl

Pink Lips Project, czyli Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, odbywać się będzie od 16 do 23 stycznia 2023 r. W tym czasie zaplanowano akcje profilaktyczno-edukacyjne, m.in. podczas „Kina Kobiet” w kinie Helios - Solaris (18 stycznia 2023 r.), darmowe Warsztaty Pole Dance dla studentek UO oraz #pinklipschallenge, które będzie służyć promocji tego ruchu.
Jak podają w informacji promocyjnej organizatorzy Pink Lips Project to jeden z czołowych projektów organizowanych co roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy studenci i studentki kierunków medycznych przygotowują kampanię, celem której jest szerzenie wiedzy nt. czynników wpływających na rosnącą liczbę zachorowań na raka szyjki macicy oraz możliwości wczesnego wykrycia tej choroby.

1
.