Cztery wystawy na Wydziale Sztuki

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Cztery wystawy na Wydziale Sztuki

W piątek, 9 grudnia 2022 r., otwarte zostały aż cztery wystawy związane z Wydziałem Sztuki UO. Pojawiło się więc wyzwanie, jak wziąć udział we wszystkim. Na szczęście udało się uprzedzić ten kłopot i skoordynować wydarzenia w jedną, wspólną całość.


Za layout wystaw odpowiadał Mateusz Domeradzki, a za koordynację przestrzeni galeryjnych Michał Krawiec i Natalia Krawczyk. Natomiast same ekspozycje otworzył dziekan Wydziału Sztuki Bartosz Posacki - z udziałem autorów i autorek prac, czyli:

- Michałem Krawcem - wystawa SPACER
- Łukaszem Bugowskim - projekt video PLASTER
- Magdą Hlawacz - wystawa WOLNO
- Pauliną Ptaszyńską - wystawa SYSTEMY

Trzy pierwsze projekty artystyczne zostały zrealizowane w ramach środków ze stypendium Marszałka Województwa Opolskiego "Marszałkowskie Talenty".

Zachęcamy do odwiedzania wystaw w Galerii a4 przy ul. Wrocławskiej (SPACER) oraz Galerii M na Pasiece (WOLNO i SYSTEMY) w Opolu.


Fot. Aneta Pikuła, Julia Adamska oraz nadesłane przez Wydział Sztuki UO.


Paulina Ptaszyńska SYSTEMY

Systemy są zbiorami powiązanych ze sobą elementów, tworzących jednolitą całość i realizujących określone cele. Idea tworzenia wzorów i schematów we wszystkim, co nas otacza, zdominowała ludzkie myślenie. To, co nazwane i opisane, staje się nam bliższe i bardziej zrozumiałe.
 
W 1922 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (International Astronomical Union – IAU) przyjęła współczesną listę 88 konstelacji. Ułatwiają one nawigację po nocnym niebie i prowadzenie obserwacji. Gwiazdy, z których składają się konstelacje, zazwyczaj nie są ze sobą w żaden sposób związane.

W moim projekcie odnoszę się do idei porządkowania zastanej rzeczywistości, a także staram się dostrzec kosmos w najdrobniejszych i najprostszych przedmiotach i miejscach. Pomimo, że układy odwzorowują położenie gwiazd widzianych na niebie, tworzę nowe wzory i zależności pomiędzy nimi, odkrywam hipotetyczne powiązania, możliwości oddziaływań, kataloguję je i grupuję. Stwarzam własne systemy, indywidualne sfery niebieskie.

Magdalena Hlawacz WOLNO
Cykl prac pod wspólnym tytułem WOLNO dotyczy hiperaktywności i bezwzględnej efektywności, które stanowią podstawowe zasady działania ludzi w epoce późnego kapitalizmu i są bezrefleksyjnie przyjmowane za pewnik, a nawet moralny imperatyw działalności człowieka.
Często zadaję sobie pytania o podstawowe wartości u podstaw neoliberalnego, globalnego porządku, w którym funkcjonujemy. Hiper nowoczesna tyrania chwili, absurdalna racjonalizacja pracy i naszego działania w ogóle, kompresja czasu i „społeczne przyspieszenie” definiują nasze życia. Jesteśmy hiper dostępni, żyjemy w rytm powiadomień, które przychodzą w pakiecie z konkretnymi oczekiwaniami, chociaż nikt wcale nie zamierza oczekiwać. Jesteśmy poddani ogromnej presji. Dyscyplinowani nerwowo (nie)dotrzymujemy deadline’ów.
Skupiam się na eksplorowaniu potencjału zwolnienia tempa pracy i życia, ukrytych ograniczeń i przymusów, które tę wolność nam odbierają, ale także wartości, dzięki którym wolno nam żyć wolno. Gdzieś zaczyna się, a gdzieś kończy nasza wolność, w tym wolność wyboru. A ja wolałabym wolniej.

Łukasz Bugowski PLASTER
Założenia projektu PLASTER – cykl działań performatywnych na pograniczu sztuk teatralnych i wizualnych wypływają z moich doświadczeń związanych z teatrem w czasie pandemii. Czas ten wymusił na aktorkach i aktorach inny tryb pracy i wiele teatralnych działań z desek teatrów zostało przeniesionych do prywatnych domów. Opolski Teatr Lalki i Aktora, w którym na co dzień pracuję, realizował wiele projektów pod wspólnym hasłem #zostańwdomu, bądź w Teatrze! Było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, ale też otworzyło mi drogę do zacieśnienia współpracy z opolskimi artystkami i artystami wizualnymi, z którymi współpracowałem przy realizacji filmów wideo i graficznego opracowywania materiałów.

Przygotowałem serię etiud / performansów, w których wchodzę w interakcję z dziełem artystycznym z zakresu sztuk wizualnych. Pozwoliło to na współistnienie aktora i obiektu na równych prawach, a także kreowanie nowych relacji dzieła i widza. Istotne jest dla mnie uwzględnienie lokalnego środowiska artystycznego. Uczestnictwo opolskich artystek i artystów pozwoliło na zacieśnianie współpracy i wymianę doświadczeń.

Michał Krawiec SPACER
Metoda poszukiwania dowodów nierozwiązanych problemów społecznych, transpozycja śladów po gatunku ludzkim.

Wystawa Spacer – metoda poszukiwania dowodów nierozwiązanych problemów społecznych, transpozycja śladów po gatunku ludzkim jest obserwacją zjawisk i przemian, jakich dokonuje człowiek w otaczającym go środowisku. Nie jest to jednowątkowa opowieść, ale raczej wielopłaszczyznowe spojrzenie na nas, ludzi, jako na jeden z gatunków, umownie uznany, przez nas samych, za najwyżej rozwinięty. Zamieszkujemy – podobnie jak inne stworzenia – planetę Ziemię. Z perspektywy Wszechświata jest ona dość niewielka, stanowi jednak jedyne, do tej pory, znane miejsce o sprzyjających warunkach do życia.

Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
Wystawy Wydział Sztuki UO
.