Nowa jednostka administracyjna UO – wszechstronne wsparcie dla przedsiębiorców

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowa jednostka administracyjna UO – wszechstronne wsparcie dla przedsiębiorców

Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO (w skrócie UCTWiT) jest operatorem łączącym świat nauki Uniwersytetu Opolskiego z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Celem UCTWiT jest komercjalizacja bezpośrednia wyników prac naukowych, upowszechnienie wiedzy, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. W ramach działalności UCTWiT udziela wsparcia pracownikom akademickim i przedsiębiorcom współpracującym lub rozpoczynającym współpracę z Uniwersytetem Opolskim na każdym z etapów:

·         pozyskiwania partnerów do prac zleconych i projektów badawczych,

·         przygotowania umów o współpracy,

·         przygotowania umów o zachowaniu poufności, 

·         realizacji procesu realizacji prac zleconych, 

·         rozliczenia prac zleconych, 

·         ochrony własności intelektualnej, 

·         komercjalizacji wyników badań i technologii.

Wszystkie osoby oraz podmioty gospodarcze zainteresowane podjęciem współpracy z Uniwersytetem Opolskim zapraszamy do kontaktu z pracownikami nowo tworzonego Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w DS "Kmicic" przy ul. Grunwaldzkiej 31www.transferwiedzy.uni.opole.pl

 

 

 

.