Umowa partnerów europejskiego konsorcjum FORTHEM podpisana [FILM]

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa partnerów europejskiego konsorcjum FORTHEM podpisana [FILM]

Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej członków konsorcjum Uniwersytetów Europejskich FORTHEM miało miejsce w gabinecie rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka 3 grudnia 2019 r. Przypieczętowano w ten sposób formalnie trwającą  już od kilku miesięcy współpracę.

Każdy z siedmiu rektorów uczelni wchodzących w skład konsorcjum FORTHEM podpisał w ostatnich dniach egzemplarze umowy, które teraz drogą mailową partnerzy konsorcjum wymienią między sobą.

- Za nami ponad rok wytężonej pracy nad przygotowaniem projektu, teraz wchodzimy w okres jego realizacji, co jest dla nas dużym wyzwaniem  - powiedział rektor prof. Marek Masnyk. –  Przynależność do sieci Uniwersytetów Europejskich, udział w konsorcjum FORTHEM to wielka praca, ale i wielki prestiż dla naszej uczelni, prestiż, który zobowiązuje. Cieszę się, że naszym pracownikom z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej udało się pozyskać tak ważny i prestiżowy grant.   

- Umowa obejmuje siedem obszarów współpracy uczelni będących członkami konsorcjum, z odniesieniem do prawa europejskiego – wyjaśnia koordynatorka projektu z ramienia UO dr Barbara Curyło z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. – Prace już trwają. Uniwersytet Opolski zajmie się m.in. szeroko rozumianym tematem „Doświadczanie Europy”, zakładając u nas jedno z siedmiu planowanych w konsorcjum laboratoriów badawczych, w których udzielać się będą naukowcy uniwersyteccy, studenci, a także eksperci zewnętrzni – dodaje.

Każdy z uniwersytetów – członków konsorcjum będzie także odpowiadał za jeden z siedmiu obszarów; nasza uczelnia poprowadzi prace związane z budowaniem wspólnych struktur.

***

Konsorcjum FORTHEM

Uniwersytet Opolski jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów znalazł się w sieci „Uniwersytetów Europejskich” .

Nasza uczelnia wchodzi w skład konsorcjum FORTHEM (218 tys. studentów), którego liderem jest Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), a partnerami: Université de Bourgogne (Francja), Jyväskylän yliopisto (Finlandia), Università degli Studi di Palermo (Włochy), Latvijas Universitāte (Łotwa), Universitat de València (Hiszpania).

Przypomnijmy; pięć konsorcjów z udziałem polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Opolskiego znalazło się w gronie laureatów pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej European Universities  finansowanego z programu Erasmus+.

Do konkursu zgłosiły się 54 konsorcja łączące w sumie ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw. Z tego grona Komisja Europejska wyłoniła 17, choć na początku mówiło się, że w premierowym rozdaniu szanse na pozytywne rozpatrzenie ma jedynie 12 wniosków. Stało się tak dzięki zwiększeniu puli środków przeznaczonych na konkurs z 60 do 85 mln euro.

W tym prestiżowym gronie znalazł się Uniwersytet Opolski – jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów, obok takich potęg jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Gdański.

Działania projektowe, które zaplanowano w ramach konsorcjum FORTHEM to m.in. mobilności studenckie oraz pracownicze, a także współtworzenie wraz z partnerami konsorcjum siedmiu multidyscyplinarnych laboratoriów badawczych (FORTHEM Labs), w których uczestniczyć będą studenci, pracownicy oraz eksperci zewnętrzni.

Projekt potrwa trzy lata, a Uniwersytet Opolski pozyskał w jego ramach finansowanie w wysokości blisko 417 tys. euro.

 ZOBACZ FILM

4
4
4
4
.