Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy

Konferencja "Współczesne wyzwania rynku pracy a kształcenie w szkołach wyższych" odbędzie się 9 maja 2019 r. w godz. od 10 do 15 w Auli Błękitnej Collegium Maius UO, Plac Kopernika 11a. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Polską Komisją  Akredytacyjną.

W programie konferencji m.in. panel poświęcony współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a podczas niego wystąpienia przedstawicieli pracodawców PKA:

Godz. 10.30−11.00 mgr  Marcin Wojtkowiak, Wiceprzewodniczący Zespołu PKA. ds. współpracy z pracodawcami − Dlaczego jesteśmy sobie potrzebni? Znaczenie pracodawców w działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Godz. 11.00−11.20  dr. hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, Członek Prezydium PKA reprezentująca pracodawców − Mity i fakty na temat współpracy humanistów z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Godz. 11.20−11.40  mgr  Dominik Postaremczak,  Koordynator PKA ds. współpracy
z pracodawcami −  Pracodawca pilnie poszukiwany - informacja o naborze kandydatów na ekspertów PKA.

Godz. 11.40−12.00 dr inż. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz- Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ekspert PKA ds. współpracy z pracodawcami − Modelowa współpraca pracodawcy z uczelnią.

Panel II poświęcony będzie kształceniu na potrzeby rynku pracy.

Godz. 12.30−12.45 dr Marta Rostropowicz-Miśko – Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów praktycznych w świetle badań Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów.

Godz. 12.45−13.00 mgr inż. Łukasz Denys − Dobre praktyki na studiach o profilu praktycznym obsługa biznesu.

Godz. 13−13.15 dr inż. Paweł Kurtasz − Case Study jako metoda prowadzenia zajęć warsztatowych.

Godz. 13.15−13.30 mgr inż. Marek Tenczyński − Metodyka prowadzenia warsztatów z branży budowlanej na studiach o profilu praktycznym.

Godz. 13.30−13.45 dr inż. Jan Wyskida − Procedura organizacji warsztatów z branży spożywczej z wykorzystaniem wyjazdów studyjnych u  pracodawców.

Godz. 13.45−14.00 dr Janusz Nowak − Staże zawodowe sposobem na podniesienie kompetencji zawodowych wśród studentów oraz uczniów.

Godz. 14−14.30 - podsumowanie konferencji.

Konferencja 9 maja 2019 r.

 

 

.