Kwestura Uniwersytetu Opolskiego zatrudni specjalistę ds. księgowości w Dziale Finansowym

Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs na stanowisko  specjalisty ds. księgowości w Dziale Finansowym.

Wymagania obligatoryjne:

 • Wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia);
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych
  i kalkulacyjnych, takich jak: Word, Excel;
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, pod presją czasu, komunikatywność;
 • Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista

Wymagania fakultatywne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 letni staż pracy w finansach i księgowości; 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę operacji bankowych
  oraz księgowych (krajowych i zagranicznych);
 • Wprowadzanie i wczytywanie do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat
  na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów finansowych;
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej, w szczególności bieżąca analiza wykonanych operacji;
 • Obsługa informatycznego systemu księgowego w zakresie wykonywanych zadań;
 • Ciągłe monitorowanie obiegu dokumentacji finansowej, księgowej w Uczelni;
 • Wystawianie not księgowych i korygujących na podstawie obowiązujących przepisów;
 • Wspólpraca z bankami.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej instytucji;
 • Zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i awansu;
 • Świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy;
 • List motywacyjny;
 • Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów) potwierdzających posiadane wykształcenie, odbycie szkoleń, kursów;
 • Referencje

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (parter, pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000)”.

.