Tour de Polonistyka

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:  Tour de Polonistyka

Spotkania "Biuletynu Polonistycznego" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych tematem obecności polonistyki i  humanistyki w Internecie oraz o ich promocji i koniecznych przemianach. Podczas spotkania będą omawiane również  możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego".
 Najbliższe spotkanie odbędzie się 19 października br. w godz. 11.00-12.00 w  czasie konferencji "Bariery i pomosty w kulturze i języku.

.