Zmarł ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol

25 marca 2017 r. zmarł ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol, lat 85,długoletni profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

 Śp. ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol urodził się 4 czerwca 1931 r. w Nędzy koło Raciborza (obecna diecezja gliwicka) jako syn Franciszka i Marii z domu Grzesik. Był trzecim spośród siedmiorga rodzeństwa. W rodzinnej wiosce uczęszczał do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w gimnazjum ogólnokształcącym w Raciborzu, ale w 1945 r. musiał ją przerwać z powodu działań wojennych. W tym roku zmarł także jego ojciec internowany przez radzieckie władze wojskowe. Przez cały następny rok pracował w Lasach Państwowych, zarabiając w ten sposób na utrzymanie licznego rodzeństwa. W styczniu 1947 r. podjął na nowo naukę w gimnazjum w Raciborzu, pozostając w nim aż do końca roku szkolnego. Ponieważ już wtedy nosił się z zamiarem wyboru drogi kapłańskiej, za radą swojego proboszcza ks. Waltera kontynuował edukację w niższym seminarium ojców werbistów w Nysie, w którym w 1952 r. złożył egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu.

Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. w Opolu z rąk bpa Franciszka Jopa. Bezpośrednio po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1957–1960). W 1960 r. obronił magisterium i licencjat z teologii (KUL) na podstawie pracy pt. „Problem atomowy w świetle nauki Piusa XII”, pisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Władysława Poplatka. Po studiach został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, równocześnie kończąc pracując nad doktoratem. Stopnień naukowy doktora teologii uzyskał 22 listopada 1962 r. na KUL na podstawie rozprawy „Obiektywność wartości etycznych w ujęciu Jana Hessena”, pisanej również pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Władysława Poplatka, recenzentami byli ks. doc. dr hab. Stanisław Olejnik (ATK) i bp doc. dr hab. Karol Wojtyła (KUL).

Obok pełnionej funkcji wykładowcy latach 1962-1964 oraz 1969-1977 był rektorem kościoła pw. św. Franciszka w Nysie. Od 1977 do 1983 r. był rektorem nyskiego seminarium. W 1974 r. został członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica” i Stowarzyszenia Teologów Moralistów obszaru języka niemieckiego. 18 maja 1987 r. na podstawie rozprawy „Josepha Wittiga teologia narratywna” uzyskał tytuł doktora habilitowanego. 20 grudnia 1991 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zaś 19 listopada 1993 r. Prezydent RP przyznał mu tytuł profesora.

Obok pracy dydaktycznej w seminarium był również pracownikiem naukowym Akademii Teologii Katolickiej (1983-1994), a od 1994 do 2002 r. profesorem na Wydziale Teologicznym w Opolu. Po przejściu na emeryturę w 2002 r. nadał był aktywny naukowo prowadząc m.in. zajęcia zlecone w Opolu i na uczelni cysterskiej w Heiligenkreuz w Austrii (do 2007 r.).

Pogrzeb odbędzie się w środę 29 marca 2017 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy.

.