I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza na I Międzynarodowa Konferencje Naukową "Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej", która odbędzie się Konferencja odbędzie się w dniach 17-19  kwietnia 2024 roku, w budynku Uniwersytetu Opolskiego - Collegium Salutis Humanae, przy ul. Katowickiej 68 w Opolu.

Tematyka konferencji koncentruje się na współczesnych trendach badawczych w naukach biomedycznych korzystających z holistycznego biomedyczno-psychoterapeutycznego podejścia do badań i wyników badań implementowanych do praktyki opieki zdrowotnej. Holistyczny opis zdrowia i choroby integruje różne pola badawcze nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, nauk o zdrowiu, socjologicznych, psychologicznych, dotyczących nie tylko cząsteczek, komórek, czy narządów, ale także jednostek, rodzin, społeczności, populacji zdrowych i chorych, środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka.

Celem głównym konferencji  jest prezentacja innowacyjnych wyników badań biomedycznych i uzyskanie nowej wiedzy z dziedziny nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk pokrewnych, szczególnie w obszarze interdyscyplinarnych pól badawczych zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie populacji.

Przewidywane efekty to m.in.: uzyskanie najnowszej wiedzy na temat interdyscyplinarnych trendów badawczych w naukach biomedycznych oraz w holistycznym ujęciu opieki zdrowotnej, przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, nawiązanie i umacnianie zawodowych kontaktów, międzynarodowej współpracy, upowszechnianie pozytywnego wzorca pracy naukowej jako potencjalnej drogi budowania kariery zawodowej dla absolwentów uczelni wyższych.

Program konferencji obejmuje: trzy sesje plenarne, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty naukowe do wyboru.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy, USA, Japonii, Tajwanu, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Rejestracja oraz program wydarzenia dostępny TUTAJ

Wydarzenie pod patronatem Rektora Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr hab. Marka Masnyka oraz Prezydenta Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego Tzu Chi na Tajwanie, Prof. Wen-Jui Lo.

.