Podsumowanie działalności USK w Opolu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Podsumowanie działalności USK w Opolu

W czerwcu mija 6 lat, kiedy organem tworzącym szpital przy al. Witosa jest Uniwersytet Opolski. 

- Z podsumowania na pięciolecie wynikało, że zrealizowaliśmy inwestycje i zakupy za 150 mln zł. W szóstym roku uruchomiliśmy Centrum Naukowo-Badawcze i zakończyliśmy inwestycje i działania profilaktyczne z dofinansowaniem unijnym z poprzedniego rozdania na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa, m.in. termomodernizację kompleksu szpitalnego od ulicy Górnej, doposażenie w nowy sprzęt, m.in. rezonans i karetkę N do transportu noworodków, programy rehabilitacyjne i prozdrowotne - podsumowuje Dariusz Madera, dyrektor generalny.

Z własnych pieniędzy szpital sfinansował m.in. uruchomiony od kwietnia br. nowy system parkingowy i doposażenie oddziałów, w tym bloku operacyjnego, a z pożyczki z banku BGK - wymianę wind. Z Fundacji WOŚP USK pozyskał sprzęt do diagnostyki laryngologicznej i okulistycznej, a CH Turawa Park jako organizator rajdu charytatywnego sfinansowała doposażenie Poradni Okulistyki Dziecięcej.

Dyrektor generalny zapowiada także, że najnowsza rozpoczęta nasza inwestycja to montaż urządzeń nowoczesnej elektrociepłowni za ponad 20 mln zł, na co mamy zagwarantowane dofinansowanie unijne od opolskiego marszałka.

- W 2022 r. wróciliśmy do pełnej działalności medycznej, utrudnionej we wcześniejszych latach z powodu pandemii - relacjonuje dr n med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa. - Porównanie danych z lat 2021 i 2022 pokazuje, że w każdym obszarze naszej aktywności medycznej zanotowaliśmy kilkuprocentowe wzrosty. Łącznie w roku ubiegłym przyjęliśmy niemal 216 tys. pacjentów, tj. o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wprowadzaliśmy nowe metody leczenia m.in. w kardiologii czy chirurgii. Rozszerzyliśmy zakres działalności, m.in. w obszarze endokrynologii i laryngologii, a uruchomienie punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzupełniło koszyk świadczeń udzielanych na terenie naszego szpitala: mamy poradnie specjalistyczne, oddziały i SOR, NiŚOZ oraz POZ prowadzony przez spółkę miejską.   

Dyrektor Kucharski zwraca też uwagę na rozwój działalności naukowej i dydaktycznej: szpital miał swój debiut jako sponsor badań klinicznych; lekarze realizowali projekty naukowe o skali ogólnopolskiej i światowej, a pierwsi studenci kierunku lekarskiego zakończyli z sukcesem 6-letni cykl nauki, o czym świadczą wyniki egzaminu LEK oraz nagrody i wyróżnienia na konferencjach naukowych; znacząco wzrosła też liczba zainteresowanych praktykami zawodowymi w naszej placówce wśród studiujących i uczących się w zawodach medycznych. 

Ta dynamiczna działalność szpitala klinicznego była zauważana i doceniania na zewnątrz, czego dowodem są, m.in. 8. miejsce w kategorii „Instytuty i Szpitale Kliniczne” w 7. edycji rankingu "Liderzy Zarządzania - najlepiej zarządzane szpitale publiczne", nagroda finansowa dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na doposażenie w sprzęt, za aktywność w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, czy wyróżnienia i miejsca w konkursach „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” i „Zdrowa Przyszłość - Inspiracje”

- Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie podwaliny, jakie dla jednostki uniwersyteckiej dał szpital uruchomiony przy al. Witosa w 1991 r., a w 2017 r. został przekazany przez Samorząd Województwa Opolskiego Uniwersytetowi Opolskiemu, w związku z uruchomieniem w Opolu kierunku lekarskiego. Z perspektywy 6 lat widać, że wymienione inwestycje i zasilenie dotychczasowej kadry nowymi specjalistami dało pobudzający efekt. Za ciężką pracę bardzo całemu zespołowi dziękuję, życząc takiej samej wytrwałości w realizowaniu kolejnych wspólnych projektów i zadań - podsumowuje dyrektor generalny Dariusz Madera.

Tekst i zdjęcia: Edyta Hanszke-Lodzińska - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

   

.