MCBR UO już otwarte!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: MCBR UO już otwarte!

Żywność, próbki wody i gleby, ścieki, nawozy czy odpady przemysłowe – to m.in. można badać w otwartym 21 czerwca 2023 r. Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego (MCBR UO) na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

– Odbudowujemy coś, co było wartością samą w sobie przed 150 laty, mamy nadzieję przywrócić temu blask – tymi słowami rozpoczął uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego UO na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. – Rozpoczęliśmy tę inwestycję w 2020 roku. Dziś spotykamy się po trzech latach w murach doskonale wyposażonej jednostki, która posłuży nauce i otoczeniu społeczno-gospodarczemu.

Rektor UO przypomniał, że MCBR UO to inwestycja, której całkowity koszt wyniósł prawie 45 mln zł, z czego ponad 11 mln zł stanowił wkład własny UO. – Jestem przekonany, że to miejsce będzie służyć uniwersytetowi, regionowi i miastu i sprosta wyzwaniom już nie XXI, ale XXII wieku – dodał prof. dr hab. Marek Masnyk.

– 30 milionów złotych dofinansowania dla tego przedsięwzięcia to początek. Teraz trzeba zbudować fundament badawczy tak, by młodzi naukowcy mieli gdzie realizować swoje przedsięwzięcia – mówił na zorganizowanej przed otwarciem MCBR UO konferencji prasowej marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła – Będzie w tym uczestniczył bardzo ważny partner, czyli sektor rolnictwa i gospodarki rolno-spożywczej, bardzo dobrze rozwijający się w województwie opolskim.

Otwarte 21 czerwca 2023 r. MCBR UO to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia służące do prowadzenia kompleksowych i profesjonalnych badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Jest unikalną jednostką multidyscyplinarną, która powstała dzięki aktywności doświadczonej kadry naukowej Uniwersytetu Opolskiego reprezentującej: Instytut Chemii, Instytut Biologii, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Zlokalizowane jest w Opolu, w pobliżu kampusu UO przy ul. Oleskiej 22A oraz w Prószkowie, na terenach dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego. W ramach jednostki funkcjonuje 18 pracowni i laboratoriów badawczych. Sześć z nich prowadzi działalność komercyjną.

– Tak naprawdę to jest początek naszej drogi – dodał marszałek woj. opolskiego. – Już wiemy, że wraz z otwarciem tej jednostki wykładamy na stół badawczy bardzo ważny temat.

Tym tematem ma być badanie Odry. Więcej o planach dotyczących tego przedsięwzięcia mówił prorektor ds. nauki UO prof. dr hab. Jacek Lipok. – Ten początek drogi, o którym mówił pan marszałek, faktycznie zapowiada się niezwykle dlatego, że rozpoczynają się badania związane z rzeką Odrą – powiedział prof. dr hab. Jacek Lipok. – Nasza uczelnia, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim, będzie niejako klamrą spinała to zagadnienie. Zatem nie tylko rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy będą przedmiotem badań i zainteresowania znakomitej kadry MCBR UO. Stworzona tu baza i aparatura badawcza, którą dysponujemy dzięki realizacji tego projektu, pozwala na realizację takiego przedsięwzięcia, jak na przykład badanie osadów dennych czy jakości wód Odry. To wszystko będzie się działo w oparciu o stworzone dzięki temu projektowi zapleczu. 

– My jesteśmy pierwszą uczelnią w biegu Odry po polskiej stronie granicy, a Uniwersytet Szczeciński zamyka jej bieg. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu będziemy więc znali jej stan na wejściu i stan na wyjściu – dodał prof. dr hab. Jacek Lipok.

Otwarciu MCBR UO towarzyszyło zwiedzanie obiektu w Opolu, a także konferencja merytoryczna zorganizowana w Auli A-B Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja została podzielona na dwie części: wystąpienia przedstawicieli świata nauki oraz świata biznesu. W pierwszej części prof. dr hab. Jerzy Lis wygłosił wykład pt. „Barkoding DNA – możliwości zastosowań w badaniach związanych z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym”, dr hab. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO – wykład pt. „Odpady organiczne – szansa czy utrapienie współczesnego człowieka?”, a dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO wykład pt. „Jakość substancji pochodzenia naturalnego jako istotny czynnik ich zastosowania z korzyścią dla zdrowia”. Wystąpienia przedstawicieli świata biznesu i instytucji otoczenia biznesu rozpoczęła Magdalena Woźniak z SFD SA, która opowiedziała o jakości suplementów diety. Arnold Czech z Solanum Group Sp. z o.o. mówił o potencjale badawczym dla branży rolniczej Solanum Group Sp. z o.o., a Marek Dryjański z Nutricia Polska Sp. z o.o. – o konsumentach o szczególnej wrażliwości.

– Dzisiaj tak naprawdę niczego nie finalizujemy, z wyjątkiem procesu projektowego. Dzisiaj zaczynamy – mówił podczas konferencji merytorycznej członek zarządu woj. opolskiego Szymon Ogłaza. – Zaczynamy działalność niezwykle istotnej jednostki. Trudno dziś sobie wyobrazić innowacje w przedsiębiorstwach bez udziału jednostek badawczo-rozwojowych. Działalność takiej doskonałej, mam nadzieję, jednostki właśnie inaugurujemy.
 
– Z punktu widzenia miasta Opola nie ma lepiej zainwestowanych bardziej pieniędzy, niż te na rozwój Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytetu Opolski nie po raz pierwszy pokazuje, że jeżeli ma możliwość, potrafi bardzo dobrze przekuć w działanie potencjał ludzki, badawczy i intelektualny – dodał obecny na konferencji wiceprezydent Opola Maciej Wujec. – Oby więcej takich projektów. Wielkie gratulacje i wielkie podziękowania.

List gratulacyjny z okazji otwarcia MCBR UO przesłał na ręce JM Rektora UO prof. dr hab. Marka Masnyk Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Publikujemy go poniżej.

MCBR UO powstało w ramach projektu pt. „Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt budowy, wyposażenia i aranżacji wyniósł prawie 45 mln zł, a wnioskowana kwota wsparcia – prawie 30,7 mln zł.

Umowę na realizację tej inwestycji zawarto 9 marca 2020 r. Prace budowlane w Opolu i Prószkowie ruszyły w listopadzie 2020 r., a zakończyły się w styczniu 2023 r. Ich efektem jest w pełni wyposażony w meble oraz urządzenia laboratoryjne i badawcze trzykondygnacyjny budynek MCBR UO o powierzchni ponad 2,5 tys. m kw. Budynek laboratoryjny w Prószkowie ma 200 m kw. W Prószkowie zbudowana została także szklarnia o powierzchni 50 m2, wysokości ponad 3,6 m i kubaturze ponad 210 m szesc.


.