Rejestracja żetonowa na egzaminy i lektoraty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rejestracja żetonowa na egzaminy i lektoraty

Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji letniej 2023 i lektoraty na semestr zimowy 2023/2024

STUDIA STACJONARNE I stopnia

SJO
zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Informacje na ten temat na podstronie: 

Rejestracja elektroniczna dla studentów: www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje.

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:
1. na lektoraty
01.06. – 08.06.2023 r. – dla studentów II i III roku (którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
09.06. – 16.06.2023 r. – dla studentów I roku

do 12.07.2023 r. – zatwierdzenie rejestracji

2. Rejestracja na egzaminy w sesji letniej: 01.06. – 16.06.2023r.

UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której studenci zamierzają się zarejestrować. Grupa PRZEPIS EGZAMINU jest wyłącznie dla studentów uprawnionych do przepisu egzaminu z innych studiów bądź uczelni. Grupa PRZEPIS EGZAMINU (Z CERTYFIKATEM) jest dla studentów, którzy posiadają stosowny certyfikat B2 uprawniający do zaliczenia egzaminu na podstawie „Certyfikatu” (lista certyfikatów na www.sjo.uni.opole.pl) .

W obu wypadkach należy również przedstawić dokument koordynatorowi sekcji i zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.

.