Studenci SKN Medycyny Ratunkowej i Symulacji Medycznej na CEEM 2023

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studenci SKN Medycyny Ratunkowej i Symulacji Medycznej na CEEM 2023

Praca studentów Wydziału Lekarskiego UO, jako jedyna praca studencka, została zakwalifikowana do prezentacji w sesji młodych lekarzy podczas 8 Europejskiego Kongresu Medycyny Ratunkowej 11-14 maja 2023 roku w Bydgoszczy. 


Praca ta zatytułowana jest "Ciężka hiperglikemia z towarzyszącym zespołem hiperglikemiczno-hiperosmolarnym jako manifestacja nowo rozpoznanej cukrzycy typu II ze współistniejącym bezobjawowym zakażeniem COVID-19: opis przypadku”.

Wystąpienie zostało docenione przez komitet naukowy. Autorami pracy są: Alicja Sierakowska (prezentująca pracę) oraz Sebastian Lechowski. Opiekunem studentów jest dr n. med. Jacek Kleszczyński.

.