Dwa międzynarodowe wydarzenia jednego dnia w Mariborze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dwa międzynarodowe wydarzenia jednego dnia w Mariborze

8 maja 2023 r. w Mariborze (Słowenia) dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). Po podpisaniu umowy odbyło się natomiast międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone zasadzie zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Zgodnie z ustaleniami jesienią odbędzie się międzynarodowa konferencja dla doktorantów i studentów, połączona z warsztatami tworzenia prawa, organizowana przez WPiA UO. Jej tematem będzie ochrona rodziny w systemach prawnych państw Europy Centralnej i Unii Europejskiej.


Dziekani postanowili też, że w ramach współpracy będą odbywały się coroczne wiosenne konferencje naukowe, na które będą zapraszani naukowcy z innych partnerskich wydziałów prawa Europy Centralnej.

.