Collegium Salutis Humanae – projekt Fulbright Specialist!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Collegium Salutis Humanae – projekt Fulbright Specialist!

Profesor psychologii William E. Hills rozpoczął 27 marca 2023 r. sześciotygodniowy pobyt na Uniwersytecie Opolskim w ramach Projektu Komisji Fulbrigta "Fulbright Specialist", pozyskanego w konkursie przez Instytut Nauk z Zdrowiu. 

Realizacja projektu obejmować będzie różne aktywności gościa, m.in. wykłady dla studentów, spotkania z grupami badawczymi, nauczycielami akademickimi czy redakcją kwartalnika naukowego. Tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętą gerontologią i aktualną problematyką starzenia się społeczeństw.

– Globalne starzenie się społeczeństwa spowodowało, że badania nad tym procesem stały się palącą koniecznością – mówi prof. Hills. – W Opolu przedstawię prezentacje dla studentów, profesjonalistów w nauczaniu i w zawodach medycznych oraz członków społeczności, zainteresowanych poznaniem zagadnień gerontologicznych, a także wpływu, jaki szybko rosnąca liczba osób starszych w Polsce ma i będzie miała na różne systemy społeczne.

Program Fulbright Specialist został ustanowiony przez Departament Stanu USA w celu finansowania krótkoterminowych wizyt wysokowykwalifikowanych amerykańskich naukowców w instytucjach, goszczących za granicą. Program konkursowy pozwala specjalistom pogłębiać wiedzę fachową, budować perspektywiczne relacje instytucjonalne i zdobywać międzynarodowe doświadczenia kulturowe, którymi można następnie dzielić się ze studentami i współpracownikami w Stanach Zjednoczonych.

Prof. William E. Hills wykładał wcześniej gerontologię m.in. na Fulbright Scholar Awards w Rosji (2013) i Polsce (2019). Systematycznie wykorzystuje doświadczenia z tych podróży na swoich zajęciach na Coastal Carolina University. Obecnie rozpoczyna współpracę z Instytutem i Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu Fulbrighta pt. Najlepsze praktyki i innowacje w gerontologii.


Zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub indywidualnym spotkaniem z prof. William’em Hills’em z innych instytutów lub wydziałów prosimy o kontakt: inoz@uni.opole.pl lub +48 77 442 35 46.

.