Umowa o współpracy ZSEiO w Oleśnie a Uniwersytetem Opolskim podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa o współpracy ZSEiO w Oleśnie a Uniwersytetem Opolskim podpisana

 20 października 2022 roku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie a Uniwersytetem Opolskim. Ze strony szkoły sygnowała ją dyrektor placówki Dorota Mielczarek-Koziołek, w imieniu uczelni prorektor ds. kształcenia i rozwoju dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO.
 
Umowa przewiduje m.in. nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie transferu technologii, udoskonalenia procesu kształcenia, organizacji praktyk, staży dla studentów UO w placówce w Oleśnie, organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, wykładów z udziałem młodzieży ZSEiO. 

.