„Motywy wyboru i oczekiwania wobec uczelni oraz deklarowana aktywność zawodowa studentów Śląska”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Motywy wyboru i oczekiwania wobec uczelni oraz deklarowana aktywność zawodowa studentów Śląska”

23 września 2022 r. w Collegium Maius odbyła się konferencja pt. „Motywy wyboru i oczekiwania wobec uczelni oraz deklarowana aktywność zawodowa studentów Śląska”. Spotkanie zorganizowane zostało przez UO i Sekcję Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Gościem specjalnym była prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i przewodnicząca KNoPiPS, w spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele wiodących uczelni Śląska, prezentujących wyniki wspólnie realizowanego projektu badawczego oraz wykładowcy Wydziału Ekonomicznego UO i Instytutu Nauk Ekonomicznych.

Przedmiotem rozmów były m.in. wyniki zakończonych właśnie badań dotyczących rozpoznania motywów i oczekiwań studentów, prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Badaniami tymi od dziesięciu lat kieruje prof. Agata Zagórowska z Uniwersytetu Opolskiego, która przewodzi także Sekcji Regionalnych Badań Społecznych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

- Młodzi ludzie idąc na studia nadal kierują się przekonaniem, że zdobyty dyplom umożliwi im znalezienie ciekawszej, lepszej pracy. To się praktycznie nie zmienia od lat i stanowi główny motyw przy wyborze kierunku studiów. Kandydaci chcą też oczywiście rozwijać swoje zainteresowania, tu jednak widać duże zróżnicowanie w zależności od kierunków. Studia humanistyczne wybierane są bardziej z myślą o własnym rozwoju, natomiast kierunki ekonomiczne i ścisłe ze względu na łatwiejsze wejście na rynek pracy – zauważa prof. Zagórowska.

Z badań wynika także, że młodzi wcześniej niż na przykład kiedyś ich rodzice, wchodzą na rynek pracy. Już na pierwszym roku studiów licencjackich pracuje do 5 procent studentów, a na studiach magisterskich na niektórych jest to nawet 40 procent studiujących. Z kolei na studiach ekonomicznych pracę podejmuje blisko połowa studentów.

W oparciu o wyniki badań przygotowane zostaną w najbliższym czasie rekomendacje dla ośrodków akademickich i uczelni.

Ważnym punktem konferencji było popisanie umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytetem Opolskim. Sygnowanie dokumentu miało miejsce w Kamieniu Śląskim.

- W związku z podpisaniem umowy o współpracy z Uniwersytetem Opolskim liczymy na możliwość prowadzenia różnych analiz i prac badawczych dotyczących wielu aspektów zabezpieczenia społecznego, ale też mieniającego się rynku pracy. Studentom ta umowa daje natomiast możliwość odbywania płatnych staży i praktyk w jednostkach ZUS. Planujemy też wspólne konferencje czy seminaria - zapowiedziała prof. Uścińska.

– Dzięki tej umowie będziemy mogli podjąć wiele wspólnych działań o charakterze projektowym i operacyjnym – dodaje dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, prorektor ds. rozwoju i finansów. – ZUS przechodzi obecnie poważną transformację związaną m.in. z cyfryzacją, z drugiej strony UO od trzech lat wprowadza w życie nowy model zarządzania uczelnią, który zakłada szeroką współpracę z wieloma podmiotami, nie tylko regionalnymi, ale ogólnopolskimi. Umowa z ZUS wpisuje się w ten model – podkreśla prorektor.  

Foto: Filip Ożarowski

GALERIA ZDJĘĆ

FILM

.